Vấn Tiên

Vấn Tiên

Tiên Hiệp

Vong Mạng

18 Chương

209 lượt đọc

Mặc Ảnh Lục

Mặc Ảnh Lục

Tiên Hiệp

Tiểu Hắc

4 Chương

67 lượt đọc

Tiên Linh Đồ Phổ

Tiên Linh Đồ Phổ

Tiên Hiệp

Vân Cập

7 Chương

64 lượt đọc

Linh Vực

Linh Vực

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn

Nghịch Thương Thiên

1893 Chương

1,245,439 lượt đọc

THẦN ĐẠO ĐAN TÔN

THẦN ĐẠO ĐAN TÔN

Tiên Hiệp

Cô Đơn Địa Phi

309 Chương

10,191 lượt đọc

Đế Bá

Đế Bá

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Yếm Bút Tiêu Sinh

3313 Chương

1,237,601 lượt đọc

Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

Tiên Hiệp

Huyền Vũ

2350 Chương

11,294 lượt đọc

Vạn Cổ Chí Tôn

Vạn Cổ Chí Tôn

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Thái Nhất Sinh Thủy

3771 Chương

464,925 lượt đọc

Đại Đạo Độc Hành

Đại Đạo Độc Hành

Tiên Hiệp

Vụ Ngoại Giang Sơn

800 Chương

20,013 lượt đọc

Linh Chu

Linh Chu

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn

Cửu Đương Gia

2057 Chương

577,265 lượt đọc

Phi Thiên

Phi Thiên

Tiên Hiệp

Dược Thiên Sầu

351 Chương

2,114 lượt đọc

Đế Tôn

Đế Tôn

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Trạch Trư

2823 Chương

451,720 lượt đọc

Mịch Tiên Lộ

Mịch Tiên Lộ

Tiên Hiệp

Hà Bất Ngữ

1116 Chương

13,324 lượt đọc

Thánh Vương

Thánh Vương

Tiên Hiệp

Mộng Nhập Thần Cơ

1602 Chương

41,172 lượt đọc

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp , Huyền Huyễn

Phong Lăng Thiên Hạ

2680 Chương

104,354 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Tiên Hiệp HOT

1

Linh Vũ Thiên Hạ

Tiên Hiệp,Dị Giới,Huyền Huyễn • 1,733,630 lượt đọc

2

Võ Đạo Đan Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh • 1,295,139 lượt đọc

3

Linh Vực

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 1,245,439 lượt đọc

3

Đế Bá

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 1,237,601 lượt đọc

4

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 641,628 lượt đọc

5

Phong Ấn Tiên Tôn

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 611,448 lượt đọc

6

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn • 609,464 lượt đọc

7

Linh Chu

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 577,265 lượt đọc

8

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không • 524,565 lượt đọc

9

Vạn Cổ Chí Tôn

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 464,925 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN