Tiên Linh Đồ Phổ

Tiên Linh Đồ Phổ

Tiên Hiệp

Vân Cập

7 Chương

29 lượt đọc

Độc Tôn Tiên Giới

Độc Tôn Tiên Giới

Tiên Hiệp

Nhị Công Tử

3 Chương

12 lượt đọc

Linh Vực

Linh Vực

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn

Nghịch Thương Thiên

1893 Chương

1,182,679 lượt đọc

THẦN ĐẠO ĐAN TÔN

THẦN ĐẠO ĐAN TÔN

Tiên Hiệp

Cô Đơn Địa Phi

309 Chương

4,492 lượt đọc

Đế Bá

Đế Bá

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Yếm Bút Tiêu Sinh

3313 Chương

1,176,824 lượt đọc

Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

Tiên Hiệp

Huyền Vũ

2350 Chương

4,686 lượt đọc

Vạn Cổ Chí Tôn

Vạn Cổ Chí Tôn

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Thái Nhất Sinh Thủy

3771 Chương

390,024 lượt đọc

Đại Đạo Độc Hành

Đại Đạo Độc Hành

Tiên Hiệp

Vụ Ngoại Giang Sơn

800 Chương

13,120 lượt đọc

Linh Chu

Linh Chu

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn

Cửu Đương Gia

2057 Chương

531,206 lượt đọc

Phi Thiên

Phi Thiên

Tiên Hiệp

Dược Thiên Sầu

351 Chương

1,313 lượt đọc

Đế Tôn

Đế Tôn

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Trạch Trư

2823 Chương

396,836 lượt đọc

Mịch Tiên Lộ

Mịch Tiên Lộ

Tiên Hiệp

Hà Bất Ngữ

1116 Chương

6,907 lượt đọc

Thánh Vương

Thánh Vương

Tiên Hiệp

Mộng Nhập Thần Cơ

1602 Chương

23,521 lượt đọc

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp , Huyền Huyễn

Phong Lăng Thiên Hạ

2680 Chương

51,413 lượt đọc

Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp , Huyền Huyễn

Quan Kỳ

1446 Chương

94,238 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Tiên Hiệp HOT

1

Linh Vũ Thiên Hạ

Tiên Hiệp,Dị Giới,Huyền Huyễn • 1,378,800 lượt đọc

2

Võ Đạo Đan Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh • 1,216,285 lượt đọc

3

Linh Vực

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 1,182,679 lượt đọc

3

Đế Bá

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 1,176,824 lượt đọc

4

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 626,295 lượt đọc

5

Phong Ấn Tiên Tôn

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 608,713 lượt đọc

6

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn • 546,774 lượt đọc

7

Linh Chu

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 531,206 lượt đọc

8

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không • 473,997 lượt đọc

9

Đế Tôn

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn • 396,836 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN