Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Tiên Hiệp

Hắc Huyền

23 Chương

237 lượt đọc

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Tiên Hiệp

Kiếm Du Thái Khư

142 Chương

1,022 lượt đọc

Độc Tôn Tam Giới

Độc Tôn Tam Giới

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Lê Thiên

2331 Chương

368,334 lượt đọc

Linh Chu

Linh Chu

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn

Cửu Đương Gia

2057 Chương

513,223 lượt đọc

Phi Thiên

Phi Thiên

Tiên Hiệp

Dược Thiên Sầu

351 Chương

240 lượt đọc

Phong Ấn Tiên Tôn

Phong Ấn Tiên Tôn

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Anh Lạc Xuy Tuyết

60 Chương

606,058 lượt đọc

Đế Tôn

Đế Tôn

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Trạch Trư

2823 Chương

354,036 lượt đọc

Mịch Tiên Lộ

Mịch Tiên Lộ

Tiên Hiệp

Hà Bất Ngữ

1116 Chương

3,260 lượt đọc

Thánh Vương

Thánh Vương

Tiên Hiệp

Mộng Nhập Thần Cơ

1602 Chương

9,613 lượt đọc

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp , Huyền Huyễn

Phong Lăng Thiên Hạ

2680 Chương

18,569 lượt đọc

Tiên Lộ Tranh Phong

Tiên Lộ Tranh Phong

Tiên Hiệp ,

Duyên Phận

55 Chương

5,635 lượt đọc

Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp , Huyền Huyễn

Quan Kỳ

1446 Chương

82,546 lượt đọc

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn

Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

1628 Chương

171,986 lượt đọc

Dược Thần

Dược Thần

Tiên Hiệp, Dị Giới

Ám Ma Sư

1885 Chương

115,880 lượt đọc

Tru Tiên II

Tru Tiên II

Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Tiêu Đỉnh

128 Chương

16,293 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Tiên Hiệp HOT

1

Linh Vũ Thiên Hạ

Tiên Hiệp,Dị Giới,Huyền Huyễn • 1,240,158 lượt đọc

2

Võ Đạo Đan Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh • 1,145,600 lượt đọc

3

Linh Vực

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 1,133,760 lượt đọc

3

Đế Bá

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 1,130,799 lượt đọc

4

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 620,003 lượt đọc

5

Phong Ấn Tiên Tôn

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 606,058 lượt đọc

6

Linh Chu

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 513,223 lượt đọc

7

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn • 501,446 lượt đọc

8

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không • 435,696 lượt đọc

9

Độc Tôn Tam Giới

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 368,334 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN