Tru Tiên I

Tru Tiên I

Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Tiêu Đỉnh

258 Chương

26,209 lượt đọc

Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

Tiên Hiệp ,

Vô Tội

532 Chương

70,272 lượt đọc

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

Tiên Hiệp

Thụy Thu

1320 Chương

7,306 lượt đọc

Chân Huyết Lệ

Chân Huyết Lệ

Tiên Hiệp ,

Quốc Sơn

98 Chương

11,869 lượt đọc

Đan Thần

Đan Thần

Tiên Hiệp

Thắng Kỷ

1050 Chương

3,951 lượt đọc

Thiên Vu

Thiên Vu

Tiên Hiệp

Cửu Hanh

1351 Chương

4,012 lượt đọc

Trần Duyên

Trần Duyên

Tiên Hiệp

Yên Vũ Giang Nam

489 Chương

620 lượt đọc

Thần Ma Thiên Tôn

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Cửu Đương Gia

1434 Chương

435,696 lượt đọc

Già Thiên

Già Thiên

Tiên Hiệp, Dị Giới

Thần Đồng

1822 Chương

122,515 lượt đọc

Võ Đạo Đan Tôn

Võ Đạo Đan Tôn

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh

Ám Ma Sư

1338 Chương

1,145,600 lượt đọc

Lục Tiên

Lục Tiên

Tiên Hiệp

Tiêu Đỉnh

866 Chương

61,823 lượt đọc

Độc Bộ Thiên Hạ

Độc Bộ Thiên Hạ

Tiên Hiệp

Thạch Trư

1054 Chương

74,671 lượt đọc

Tiên Hà Phong Bạo

Tiên Hà Phong Bạo

Tiên Hiệp

Khoái Xan Điếm

1173 Chương

100,822 lượt đọc

Đế Quân

Đế Quân

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Ngốc Tiểu Ngư

1432 Chương

128,963 lượt đọc

Ngã Dục Phong Thiên

Ngã Dục Phong Thiên

Tiên Hiệp

Nhĩ Căn

1957 Chương

13,071 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Tiên Hiệp HOT

1

Linh Vũ Thiên Hạ

Tiên Hiệp,Dị Giới,Huyền Huyễn • 1,240,158 lượt đọc

2

Võ Đạo Đan Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh • 1,145,600 lượt đọc

3

Linh Vực

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 1,133,760 lượt đọc

3

Đế Bá

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 1,130,799 lượt đọc

4

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 620,003 lượt đọc

5

Phong Ấn Tiên Tôn

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 606,058 lượt đọc

6

Linh Chu

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 513,223 lượt đọc

7

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn • 501,446 lượt đọc

8

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không • 435,696 lượt đọc

9

Độc Tôn Tam Giới

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 368,334 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN