Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp , Huyền Huyễn

Quan Kỳ

1446 Chương

106,375 lượt đọc

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn

Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

1628 Chương

254,857 lượt đọc

Dược Thần

Dược Thần

Tiên Hiệp, Dị Giới

Ám Ma Sư

1885 Chương

182,916 lượt đọc

Tru Tiên II

Tru Tiên II

Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Tiêu Đỉnh

128 Chương

19,685 lượt đọc

Tru Tiên I

Tru Tiên I

Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Tiêu Đỉnh

258 Chương

30,702 lượt đọc

Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

Tiên Hiệp ,

Vô Tội

532 Chương

77,782 lượt đọc

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

Tiên Hiệp

Thụy Thu

1320 Chương

27,229 lượt đọc

Đan Thần

Đan Thần

Tiên Hiệp

Thắng Kỷ

1050 Chương

23,371 lượt đọc

Thiên Vu

Thiên Vu

Tiên Hiệp

Cửu Hanh

1351 Chương

24,406 lượt đọc

Thần Ma Thiên Tôn

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Cửu Đương Gia

1434 Chương

524,565 lượt đọc

Già Thiên

Già Thiên

Tiên Hiệp, Dị Giới

Thần Đồng

1822 Chương

149,764 lượt đọc

Võ Đạo Đan Tôn

Võ Đạo Đan Tôn

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh

Ám Ma Sư

1338 Chương

1,295,139 lượt đọc

Lục Tiên

Lục Tiên

Tiên Hiệp

Tiêu Đỉnh

866 Chương

75,025 lượt đọc

Độc Bộ Thiên Hạ

Độc Bộ Thiên Hạ

Tiên Hiệp

Thạch Trư

1054 Chương

89,765 lượt đọc

Tiên Hà Phong Bạo

Tiên Hà Phong Bạo

Tiên Hiệp

Khoái Xan Điếm

1173 Chương

132,950 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Tiên Hiệp HOT

1

Linh Vũ Thiên Hạ

Tiên Hiệp,Dị Giới,Huyền Huyễn • 1,733,630 lượt đọc

2

Võ Đạo Đan Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh • 1,295,139 lượt đọc

3

Linh Vực

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 1,245,439 lượt đọc

3

Đế Bá

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 1,237,601 lượt đọc

4

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 641,628 lượt đọc

5

Phong Ấn Tiên Tôn

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 611,448 lượt đọc

6

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn • 609,464 lượt đọc

7

Linh Chu

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 577,265 lượt đọc

8

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không • 524,565 lượt đọc

9

Vạn Cổ Chí Tôn

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 464,925 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN