Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn

Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

1628 Chương

199,963 lượt đọc

Dược Thần

Dược Thần

Tiên Hiệp, Dị Giới

Ám Ma Sư

1885 Chương

135,592 lượt đọc

Tru Tiên II

Tru Tiên II

Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Tiêu Đỉnh

128 Chương

18,015 lượt đọc

Tru Tiên I

Tru Tiên I

Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Tiêu Đỉnh

258 Chương

28,487 lượt đọc

Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

Tiên Hiệp ,

Vô Tội

532 Chương

74,058 lượt đọc

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

Tiên Hiệp

Thụy Thu

1320 Chương

17,701 lượt đọc

Đan Thần

Đan Thần

Tiên Hiệp

Thắng Kỷ

1050 Chương

14,390 lượt đọc

Thiên Vu

Thiên Vu

Tiên Hiệp

Cửu Hanh

1351 Chương

12,663 lượt đọc

Trần Duyên

Trần Duyên

Tiên Hiệp

Yên Vũ Giang Nam

489 Chương

1,098 lượt đọc

Thần Ma Thiên Tôn

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Cửu Đương Gia

1434 Chương

473,997 lượt đọc

Già Thiên

Già Thiên

Tiên Hiệp, Dị Giới

Thần Đồng

1822 Chương

142,149 lượt đọc

Võ Đạo Đan Tôn

Võ Đạo Đan Tôn

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh

Ám Ma Sư

1338 Chương

1,216,285 lượt đọc

Lục Tiên

Lục Tiên

Tiên Hiệp

Tiêu Đỉnh

866 Chương

68,833 lượt đọc

Độc Bộ Thiên Hạ

Độc Bộ Thiên Hạ

Tiên Hiệp

Thạch Trư

1054 Chương

82,679 lượt đọc

Tiên Hà Phong Bạo

Tiên Hà Phong Bạo

Tiên Hiệp

Khoái Xan Điếm

1173 Chương

115,618 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Tiên Hiệp HOT

1

Linh Vũ Thiên Hạ

Tiên Hiệp,Dị Giới,Huyền Huyễn • 1,378,800 lượt đọc

2

Võ Đạo Đan Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh • 1,216,285 lượt đọc

3

Linh Vực

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 1,182,679 lượt đọc

3

Đế Bá

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 1,176,824 lượt đọc

4

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 626,295 lượt đọc

5

Phong Ấn Tiên Tôn

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 608,713 lượt đọc

6

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn • 546,774 lượt đọc

7

Linh Chu

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 531,206 lượt đọc

8

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không • 473,997 lượt đọc

9

Đế Tôn

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn • 396,836 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN