TRUYỆN ĐỀ CỬ

TRUYỆN VIP MỚI CẬP NHẬT

Tên Truyện Chương Mới Thời Gian

Hot VIP

Ngôn Tình

Chương 2309

Vừa xong

Hot VIP

Ngôn Tình

Chương 4642

Vừa xong

Hot VIP

Ngôn Tình

Chương 1509

Vừa xong

Hot VIP

Ngôn Tình

Chương 2673

Vừa xong

Hot VIP

Ngôn Tình

Chương 1195

Vừa xong

Hot VIP

Ngôn Tình ,Truyện Sủng

Chương 1353

Vừa xong

Hot VIP

Ngôn Tình

Chương 2908

Vừa xong

MỚI CẬP NHẬT TRUYỆN TEEN NGÔN TÌNH

Tên Truyện Chương Mới Thời Gian

Ngôn Tình

Chương 396

45 phút trước

Hot

Ngôn Tình, Sủng

Chương 101

49 phút trước

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 382

50 phút trước

Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Chương 177

50 phút trước

Ngôn Tình, Xuyên Không ,Cổ Đại

Chương 144

51 phút trước

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 4915

51 phút trước

Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Sủng

Chương 553

52 phút trước

Ngôn Tình, Sắc, Cung Đấu, Gia Đấu, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng

Chương 69

5 giờ trước

ĐÃ HOÀN THÀNH TRUYỆN TEEN NGÔN TÌNH