ĐỌC TRUYỆN HUYỀN HUYỄN HAY NHẤT | TRUYỆN HUYỀN HUYỄN MỚI FULL

TRUYỆN HOT

1

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Huyền Huyễn • 579,494 lượt đọc

2

Vũ Nghịch Càn Khôn

Huyền Huyễn • 263,578 lượt đọc

3

Thế Giới Hoàn Mỹ

Huyền Huyễn • 222,283 lượt đọc

3

Kiếm Nghịch Thương Khung

Huyền Huyễn • 193,181 lượt đọc

4

Tà Thiếu Dược Vương

Huyền Huyễn • 151,585 lượt đọc

5

Thần Tọa

Huyền Huyễn • 117,998 lượt đọc

6

Thần Hoàng

Huyền Huyễn • 105,403 lượt đọc

7

Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Huyền Huyễn • 105,323 lượt đọc

8

Bất Hủ Phàm Nhân

Huyền Huyễn • 97,001 lượt đọc

9

Cầu Ma

Huyền Huyễn • 82,756 lượt đọc

Xem Thêm

NHỜ TÌM TRUYỆN