ĐỌC TRUYỆN LỊCH SỬ HAY NHẤT | TRUYỆN LỊCH SỬ MỚI FULL

TRUYỆN HOT

1

Thuỷ Hử Truyện

Lịch Sử • 144,012 lượt đọc

2

Soán Đường

Lịch Sử • 129,194 lượt đọc

3

Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Lịch Sử • 105,355 lượt đọc

3

Thuận Minh

Lịch Sử • 68,464 lượt đọc

4

Tống Y

Lịch Sử • 66,786 lượt đọc

5

Binh Lâm Thiên Hạ

Lịch Sử • 56,261 lượt đọc

6

Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Lịch Sử • 56,155 lượt đọc

7

Trí Tuệ Đại Tống

Lịch Sử • 54,977 lượt đọc

8

Đại Đường Tửu Đồ

Lịch Sử • 48,909 lượt đọc

9

Đại Minh Vương Hầu

Lịch Sử • 38,936 lượt đọc

Xem Thêm

NHỜ TÌM TRUYỆN