Cổ Đại

Tĩnh Nữ Truyền

Xuyên Không , Cổ Đại

Lang Linh Ẩn

150 Chương

23,297 lượt đọc

Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Ngôn Tình , Cổ Đại

Lưu Tố Tố

68 Chương

12,773 lượt đọc

Dụ Lang

Ngôn Tình , Cổ Đại

Minh Nguyệt Đang

83 Chương

9,372 lượt đọc

Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Ngôn Tình , Cổ Đại

Thư Ca

168 Chương

48,772 lượt đọc

Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi

Ngôn Tình , Cổ Đại

Thụy Tiếu Trụ

115 Chương

30,980 lượt đọc

Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Ngôn Tình , Cổ Đại

Mê Hoặc Giang Sơn

72 Chương

11,704 lượt đọc

[Xuyên Không] Cái Gì! Quý Phi Đáng Yêu?

Truyện Teen , Cổ Đại

vũ thần

58 Chương

14,391 lượt đọc

Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Ngôn Tình , Cổ Đại

Phong Hà Du Nguyệt

164 Chương

35,055 lượt đọc

Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Ngôn Tình , Cổ Đại

Sương Nhiễm Tuyết Y

145 Chương

57,150 lượt đọc

Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển

Xuyên Không , Cổ Đại

Bách Mục Quỷ

55 Chương

7,053 lượt đọc

Mỹ Nhân Như Họa

Ngôn Tình , Cổ Đại

Túc Mễ Xác

103 Chương

10,966 lượt đọc

Tướng Công Khờ Của Nương Tử Đẹp

Xuyên Không , Cổ Đại

Mạn Tuyết Sơ Tình

47 Chương

5,922 lượt đọc

Sủng Thê Làm Vinh

Ngôn Tình , Cổ Đại

Thượng Quan Mộ Dung

42 Chương

4,620 lượt đọc

Chiến Thần Vương Gia - Lãnh Vương Phi

Truyện Teen , Cổ Đại

Lăng Vân

13 Chương

881 lượt đọc

Đích Nữ Nhất Đẳng

Ngôn Tình , Cổ Đại

Hạ Thái Hậu

101 Chương

11,882 lượt đọc