ĐỌC TRUYỆN ĐAM MỸ HAY NHẤT | TRUYỆN ĐAM MỸ MỚI FULL

Đam Mỹ

Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Angelina

116 Chương

15,332 lượt đọc

Thuỷ Tiết Bất Thông

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Mê Dương

14 Chương

2,781 lượt đọc

Vận Động Khố Hạ Bí Mật

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Mê Dương

14 Chương

2,798 lượt đọc

Diễm Ngộ

Xuyên Không , Đam Mỹ

Tô Đặc

11 Chương

2,423 lượt đọc

Khi Lãnh Khốc Gặp Lạnh Lùng

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Viêm

16 Chương

8,546 lượt đọc

Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Già Nạp Mạc Nhĩ

73 Chương

8,345 lượt đọc

Nghịch Tập

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Sài Kê Đản

288 Chương

27,727 lượt đọc

Thế Bất Khả Đáng

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Sài Kê Đản

223 Chương

36,838 lượt đọc

Lạc Điệp Hữu Tình

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Tử Hiên

24 Chương

2,918 lượt đọc

Hệ Thảo Và Giáo Thảo

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Khinh Điểm

9 Chương

1,827 lượt đọc

Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng

Xuyên Không , Đam Mỹ

Toshya

21 Chương

2,964 lượt đọc

Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Sắc Như Không

78 Chương

5,660 lượt đọc

Trọng Phùng Dĩ Hậu: Sau Khi Gặp Lại

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Điềm Mật Sinh Hoạt

96 Chương

15,091 lượt đọc

Ai Anh Hùng Khí Đoản

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Lê Hoa Yên Vũ

43 Chương

3,005 lượt đọc

Trọng Phản Mạt Nhật Chi Ngọc Đồng Không Gian

Xuyên Không , Đam Mỹ

Bách Thảo Đường

69 Chương

7,858 lượt đọc

TRUYỆN Đam Mỹ HOT

1

Thượng Ẩn - Phần 3 (Quyển 3) - Cuộc sống hôn nhân

Ngôn Tình • 291,622 lượt đọc

2

Thượng Ẩn

Ngôn Tình • 169,149 lượt đọc

3

Thượng Ẩn 2

Ngôn Tình • 108,068 lượt đọc

3

Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Võng Du • 73,939 lượt đọc

4

Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Võng Du • 66,090 lượt đọc

5

Viễn Khê

Ngôn Tình • 53,912 lượt đọc

6

Yêu Phải Tình Địch

Ngôn Tình • 52,730 lượt đọc

7

Chất Tử Điện Hạ

Xuyên Không • 39,556 lượt đọc

8

Thế Bất Khả Đáng

Ngôn Tình • 36,838 lượt đọc

9

Không Thể Quay Đầu

Ngôn Tình • 28,534 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN