ĐỌC TRUYỆN ĐAM MỸ HAY NHẤT | TRUYỆN ĐAM MỸ MỚI FULL

Đam Mỹ

Kim Dạ Bất Lưu Nhân

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Giải Liên Hoàn

41 Chương

4,378 lượt đọc

Xoay Chết Chú Husky

Võng Du , Đam Mỹ

Cật Hóa Lee

32 Chương

2,779 lượt đọc

Dật Ninh

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Nam Chi

74 Chương

9,472 lượt đọc

Lần Nữa Yêu Anh

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Thiên Yu

2 Chương

344 lượt đọc

Thượng Ẩn - Phần 3 (Quyển 3) - Cuộc sống hôn nhân

Ngôn Tình , Đam Mỹ

C a t h e r i n e

171 Chương

291,841 lượt đọc

Yêu Phải Tình Địch

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Sài Kê Đản

289 Chương

52,752 lượt đọc

Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Yêu Thương Hải

139 Chương

10,039 lượt đọc

Thượng Ẩn

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Sài Kê Đản

208 Chương

169,305 lượt đọc

Thượng Ẩn 2

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Sài Kê Đản

134 Chương

108,075 lượt đọc

Tra Công Hoàn Lương Ký

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Nguyệt Hạ Kim Hồ

53 Chương

11,425 lượt đọc

Không Thể Quay Đầu

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Bạch Vân

50 Chương

28,542 lượt đọc

Thế Giới Chi Giá

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Mạc Tâm Thương

35 Chương

9,234 lượt đọc

Thú Y

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Hidden

25 Chương

8,337 lượt đọc

Tuổi 27

Ngôn Tình , Đam Mỹ

Hà Lãng Tử Si Tình

11 Chương

3,344 lượt đọc

Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Võng Du , Đam Mỹ

Hi Hòa Thanh Linh

105 Chương

73,964 lượt đọc

TRUYỆN Đam Mỹ HOT

1

Thượng Ẩn - Phần 3 (Quyển 3) - Cuộc sống hôn nhân

Ngôn Tình • 291,841 lượt đọc

2

Thượng Ẩn

Ngôn Tình • 169,305 lượt đọc

3

Thượng Ẩn 2

Ngôn Tình • 108,075 lượt đọc

3

Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Võng Du • 73,964 lượt đọc

4

Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Võng Du • 66,092 lượt đọc

5

Viễn Khê

Ngôn Tình • 53,986 lượt đọc

6

Yêu Phải Tình Địch

Ngôn Tình • 52,752 lượt đọc

7

Chất Tử Điện Hạ

Xuyên Không • 39,574 lượt đọc

8

Thế Bất Khả Đáng

Ngôn Tình • 36,925 lượt đọc

9

Không Thể Quay Đầu

Ngôn Tình • 28,542 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN