Dị Giới

598 Chương

120,332 lượt đọc

Đô Thị

967 Chương

166,569 lượt đọc

Ngôn Tình

171 Chương

63,733 lượt đọc

Đô Thị, Huyền Huyễn, Dị Năng, Đông Phương

1391 Chương

28,839 lượt đọc

Đô Thị, Khoa Huyễn, Dị Năng

751 Chương

30,360 lượt đọc

Dị Giới

1830 Chương

980,152 lượt đọc

Kiếm Hiệp

1149 Chương

864,939 lượt đọc

Tiên Hiệp

866 Chương

150,016 lượt đọc

Xuyên Không

101 Chương

31,398 lượt đọc

Dị Giới

218 Chương

56,063 lượt đọc

Đô Thị

781 Chương

542,524 lượt đọc

Ngôn Tình

839 Chương

389,278 lượt đọc

Đô Thị

33 Chương

18,826 lượt đọc

Đô Thị

149 Chương

63,130 lượt đọc

Đô Thị

731 Chương

137,900 lượt đọc

Tiên Hiệp,Kiếm Hiệp, Dị Giới

1202 Chương

264,322 lượt đọc

Tiên Hiệp

435 Chương

86,101 lượt đọc

Kiếm Hiệp

176 Chương

33,184 lượt đọc

Dị Giới

164 Chương

46,031 lượt đọc

Dị Giới

344 Chương

73,094 lượt đọc

Dị Giới

149 Chương

40,819 lượt đọc

Dị Giới

56 Chương

19,901 lượt đọc

Dị Giới

93 Chương

49,077 lượt đọc

Dị Giới

189 Chương

60,946 lượt đọc

Dị Giới

21 Chương

11,047 lượt đọc

Dị Giới

29 Chương

13,276 lượt đọc

Khoa Huyễn

201 Chương

74,556 lượt đọc

Khoa Huyễn

930 Chương

131,118 lượt đọc

Võng Du

12 Chương

7,710 lượt đọc

Ngôn Tình

93 Chương

27,122 lượt đọc

Điền Văn HOT

1

Xuyên Không • 728,298 lượt đọc

2

Ngôn Tình • 144,432 lượt đọc

3

Xuyên Không • 110,091 lượt đọc

3

Xuyên Không • 103,644 lượt đọc

4

Xuyên Không • 89,197 lượt đọc

5

Ngôn Tình • 85,549 lượt đọc

6

Xuyên Không • 75,487 lượt đọc

7

Ngôn Tình • 55,354 lượt đọc

8

Xuyên Không • 55,211 lượt đọc

9

Ngôn Tình • 40,157 lượt đọc