Dị Giới

584 Chương

111,597 lượt đọc

Đô Thị

967 Chương

156,529 lượt đọc

Ngôn Tình

171 Chương

60,455 lượt đọc

Đô Thị, Huyền Huyễn, Dị Năng, Đông Phương

1391 Chương

23,174 lượt đọc

Đô Thị, Khoa Huyễn, Dị Năng

751 Chương

21,740 lượt đọc

Dị Giới

1830 Chương

929,074 lượt đọc

Kiếm Hiệp

1149 Chương

830,702 lượt đọc

Tiên Hiệp

866 Chương

142,829 lượt đọc

Xuyên Không

101 Chương

29,118 lượt đọc

Dị Giới

218 Chương

53,925 lượt đọc

Đô Thị

781 Chương

512,815 lượt đọc

Ngôn Tình

839 Chương

368,848 lượt đọc

Đô Thị

33 Chương

17,734 lượt đọc

Đô Thị

149 Chương

59,154 lượt đọc

Đô Thị

731 Chương

128,849 lượt đọc

Tiên Hiệp,Kiếm Hiệp, Dị Giới

1202 Chương

244,524 lượt đọc

Tiên Hiệp

435 Chương

82,956 lượt đọc

Kiếm Hiệp

176 Chương

31,523 lượt đọc

Dị Giới

164 Chương

44,094 lượt đọc

Dị Giới

344 Chương

67,885 lượt đọc

Dị Giới

149 Chương

38,459 lượt đọc

Dị Giới

56 Chương

18,463 lượt đọc

Dị Giới

93 Chương

45,315 lượt đọc

Dị Giới

189 Chương

58,196 lượt đọc

Dị Giới

21 Chương

10,349 lượt đọc

Dị Giới

29 Chương

12,410 lượt đọc

Khoa Huyễn

201 Chương

72,169 lượt đọc

Khoa Huyễn

930 Chương

124,825 lượt đọc

Võng Du

12 Chương

7,227 lượt đọc

Ngôn Tình

93 Chương

25,552 lượt đọc

Điền Văn HOT

1

Xuyên Không • 682,811 lượt đọc

2

Ngôn Tình • 135,273 lượt đọc

3

Xuyên Không • 105,742 lượt đọc

3

Xuyên Không • 98,689 lượt đọc

4

Xuyên Không • 87,571 lượt đọc

5

Ngôn Tình • 81,225 lượt đọc

6

Xuyên Không • 72,882 lượt đọc

7

Ngôn Tình • 53,335 lượt đọc

8

Xuyên Không • 50,989 lượt đọc

9

Ngôn Tình • 37,982 lượt đọc