Dị Giới

598 Chương

127,673 lượt đọc

Đô Thị

967 Chương

176,426 lượt đọc

Ngôn Tình

171 Chương

67,255 lượt đọc

Đô Thị, Huyền Huyễn, Dị Năng, Đông Phương

1391 Chương

39,707 lượt đọc

Đô Thị, Khoa Huyễn, Dị Năng

751 Chương

43,289 lượt đọc

Dị Giới

1830 Chương

1,024,089 lượt đọc

Kiếm Hiệp

1149 Chương

900,495 lượt đọc

Tiên Hiệp

866 Chương

156,327 lượt đọc

Xuyên Không

101 Chương

33,595 lượt đọc

Dị Giới

218 Chương

58,398 lượt đọc

Đô Thị

781 Chương

576,202 lượt đọc

Ngôn Tình

839 Chương

410,603 lượt đọc

Đô Thị

33 Chương

20,060 lượt đọc

Đô Thị

149 Chương

67,233 lượt đọc

Đô Thị

731 Chương

149,465 lượt đọc

Tiên Hiệp,Kiếm Hiệp, Dị Giới

1202 Chương

283,591 lượt đọc

Tiên Hiệp

435 Chương

89,249 lượt đọc

Kiếm Hiệp

176 Chương

35,248 lượt đọc

Dị Giới

164 Chương

47,829 lượt đọc

Dị Giới

344 Chương

77,957 lượt đọc

Dị Giới

149 Chương

43,911 lượt đọc

Dị Giới

56 Chương

21,266 lượt đọc

Dị Giới

93 Chương

52,774 lượt đọc

Dị Giới

189 Chương

63,890 lượt đọc

Dị Giới

21 Chương

11,741 lượt đọc

Dị Giới

29 Chương

14,191 lượt đọc

Khoa Huyễn

201 Chương

77,291 lượt đọc

Khoa Huyễn

930 Chương

138,117 lượt đọc

Võng Du

12 Chương

8,247 lượt đọc

Ngôn Tình

93 Chương

28,920 lượt đọc

Điền Văn HOT

1

Xuyên Không • 771,617 lượt đọc

2

Ngôn Tình • 152,189 lượt đọc

3

Xuyên Không • 114,989 lượt đọc

3

Xuyên Không • 107,304 lượt đọc

4

Xuyên Không • 90,941 lượt đọc

5

Ngôn Tình • 89,182 lượt đọc

6

Xuyên Không • 78,142 lượt đọc

7

Xuyên Không • 58,917 lượt đọc

8

Ngôn Tình • 58,731 lượt đọc

9

Ngôn Tình • 43,092 lượt đọc