Dị Giới

598 Chương

124,118 lượt đọc

Đô Thị

967 Chương

171,733 lượt đọc

Ngôn Tình

171 Chương

65,210 lượt đọc

Đô Thị, Huyền Huyễn, Dị Năng, Đông Phương

1391 Chương

33,758 lượt đọc

Đô Thị, Khoa Huyễn, Dị Năng

751 Chương

37,532 lượt đọc

Dị Giới

1830 Chương

1,000,720 lượt đọc

Kiếm Hiệp

1149 Chương

886,475 lượt đọc

Tiên Hiệp

866 Chương

153,110 lượt đọc

Xuyên Không

101 Chương

32,387 lượt đọc

Dị Giới

218 Chương

57,179 lượt đọc

Đô Thị

781 Chương

559,768 lượt đọc

Ngôn Tình

839 Chương

399,406 lượt đọc

Đô Thị

33 Chương

19,358 lượt đọc

Đô Thị

149 Chương

64,901 lượt đọc

Đô Thị

731 Chương

144,654 lượt đọc

Tiên Hiệp,Kiếm Hiệp, Dị Giới

1202 Chương

275,316 lượt đọc

Tiên Hiệp

435 Chương

87,572 lượt đọc

Kiếm Hiệp

176 Chương

33,914 lượt đọc

Dị Giới

164 Chương

46,925 lượt đọc

Dị Giới

344 Chương

75,594 lượt đọc

Dị Giới

149 Chương

41,978 lượt đọc

Dị Giới

56 Chương

20,541 lượt đọc

Dị Giới

93 Chương

51,002 lượt đọc

Dị Giới

189 Chương

62,164 lượt đọc

Dị Giới

21 Chương

11,379 lượt đọc

Dị Giới

29 Chương

13,638 lượt đọc

Khoa Huyễn

201 Chương

75,780 lượt đọc

Khoa Huyễn

930 Chương

135,416 lượt đọc

Võng Du

12 Chương

7,938 lượt đọc

Ngôn Tình

93 Chương

27,829 lượt đọc

Điền Văn HOT

1

Xuyên Không • 756,502 lượt đọc

2

Ngôn Tình • 149,446 lượt đọc

3

Xuyên Không • 112,781 lượt đọc

3

Xuyên Không • 105,489 lượt đọc

4

Xuyên Không • 90,062 lượt đọc

5

Ngôn Tình • 87,529 lượt đọc

6

Xuyên Không • 77,001 lượt đọc

7

Ngôn Tình • 57,140 lượt đọc

8

Xuyên Không • 57,046 lượt đọc

9

Ngôn Tình • 41,599 lượt đọc