Dị Giới

596 Chương

116,553 lượt đọc

Đô Thị

967 Chương

162,936 lượt đọc

Ngôn Tình

171 Chương

62,438 lượt đọc

Đô Thị, Huyền Huyễn, Dị Năng, Đông Phương

1391 Chương

26,092 lượt đọc

Đô Thị, Khoa Huyễn, Dị Năng

751 Chương

26,978 lượt đọc

Dị Giới

1830 Chương

964,730 lượt đọc

Kiếm Hiệp

1149 Chương

850,175 lượt đọc

Tiên Hiệp

866 Chương

146,870 lượt đọc

Xuyên Không

101 Chương

30,448 lượt đọc

Dị Giới

218 Chương

55,188 lượt đọc

Đô Thị

781 Chương

527,885 lượt đọc

Ngôn Tình

839 Chương

381,859 lượt đọc

Đô Thị

33 Chương

18,404 lượt đọc

Đô Thị

149 Chương

61,789 lượt đọc

Đô Thị

731 Chương

133,546 lượt đọc

Tiên Hiệp,Kiếm Hiệp, Dị Giới

1202 Chương

255,736 lượt đọc

Tiên Hiệp

435 Chương

84,583 lượt đọc

Kiếm Hiệp

176 Chương

32,597 lượt đọc

Dị Giới

164 Chương

45,201 lượt đọc

Dị Giới

344 Chương

71,117 lượt đọc

Dị Giới

149 Chương

39,891 lượt đọc

Dị Giới

56 Chương

19,379 lượt đọc

Dị Giới

93 Chương

47,550 lượt đọc

Dị Giới

189 Chương

59,782 lượt đọc

Dị Giới

21 Chương

10,738 lượt đọc

Dị Giới

29 Chương

12,906 lượt đọc

Khoa Huyễn

201 Chương

73,595 lượt đọc

Khoa Huyễn

930 Chương

127,929 lượt đọc

Võng Du

12 Chương

7,499 lượt đọc

Ngôn Tình

93 Chương

26,469 lượt đọc

Điền Văn HOT

1

Xuyên Không • 710,941 lượt đọc

2

Ngôn Tình • 140,596 lượt đọc

3

Xuyên Không • 108,144 lượt đọc

3

Xuyên Không • 101,589 lượt đọc

4

Xuyên Không • 88,526 lượt đọc

5

Ngôn Tình • 83,718 lượt đọc

6

Xuyên Không • 74,407 lượt đọc

7

Ngôn Tình • 54,567 lượt đọc

8

Xuyên Không • 53,171 lượt đọc

9

Ngôn Tình • 39,477 lượt đọc