Điền Văn

Tiên Hiệp ,

435 Chương

74,504 lượt đọc

Kiếm Hiệp ,

176 Chương

27,012 lượt đọc

Dị Giới ,

164 Chương

38,194 lượt đọc

Dị Giới ,

344 Chương

55,764 lượt đọc

Dị Giới ,

149 Chương

31,527 lượt đọc

Dị Giới ,

56 Chương

14,893 lượt đọc

Dị Giới ,

93 Chương

35,273 lượt đọc

Dị Giới ,

189 Chương

51,467 lượt đọc

Dị Giới ,

21 Chương

8,709 lượt đọc

Dị Giới ,

29 Chương

10,335 lượt đọc

Khoa Huyễn ,

201 Chương

65,032 lượt đọc

Khoa Huyễn ,

930 Chương

109,557 lượt đọc

Võng Du ,

12 Chương

6,079 lượt đọc

Ngôn Tình ,

93 Chương

21,543 lượt đọc

Truyện Ma ,

70 Chương

35,952 lượt đọc

Sắc Hiệp , Truyện Sắc

514 Chương

343,445 lượt đọc

Tiên Hiệp ,

832 Chương

75,100 lượt đọc

Khoa Huyễn ,

1328 Chương

187,726 lượt đọc

Dị Giới , Đông Phương

1373 Chương

139,695 lượt đọc

Khoa Huyễn ,

606 Chương

60,791 lượt đọc

Trinh Thám ,

330 Chương

110,692 lượt đọc

Ngôn Tình , Truyện Sắc

750 Chương

152,261 lượt đọc

Ngôn Tình , Truyện Sắc

665 Chương

159,450 lượt đọc

TRUYỆN Điền Văn HOT

1

Xuyên Không • 555,296 lượt đọc

2

Ngôn Tình • 114,314 lượt đọc

3

Xuyên Không • 95,319 lượt đọc

3

Xuyên Không • 86,657 lượt đọc

4

Xuyên Không • 82,937 lượt đọc

5

Ngôn Tình • 68,053 lượt đọc

6

Xuyên Không • 65,501 lượt đọc

7

Xuyên Không • 61,638 lượt đọc

8

Ngôn Tình • 45,775 lượt đọc

9

Xuyên Không • 40,475 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN