Tiên Hiệp,Kiếm Hiệp, Dị Giới

1202 Chương

222,844 lượt đọc

Tiên Hiệp

435 Chương

80,053 lượt đọc

Kiếm Hiệp

176 Chương

29,925 lượt đọc

Dị Giới

164 Chương

42,024 lượt đọc

Dị Giới

344 Chương

63,168 lượt đọc

Dị Giới

149 Chương

35,515 lượt đọc

Dị Giới

56 Chương

16,911 lượt đọc

Dị Giới

93 Chương

40,782 lượt đọc

Dị Giới

189 Chương

55,312 lượt đọc

Dị Giới

21 Chương

9,677 lượt đọc

Dị Giới

29 Chương

11,524 lượt đọc

Khoa Huyễn

201 Chương

69,674 lượt đọc

Khoa Huyễn

930 Chương

120,127 lượt đọc

Võng Du

12 Chương

6,758 lượt đọc

Ngôn Tình

93 Chương

23,867 lượt đọc

Truyện Ma

70 Chương

38,278 lượt đọc

Sắc Hiệp

514 Chương

390,601 lượt đọc

Tiên Hiệp

832 Chương

84,052 lượt đọc

Khoa Huyễn

1328 Chương

207,806 lượt đọc

Khoa Huyễn

606 Chương

69,184 lượt đọc

Trinh Thám

330 Chương

123,543 lượt đọc

Ngôn Tình

750 Chương

171,868 lượt đọc

Ngôn Tình

665 Chương

171,768 lượt đọc