ĐỌC TRUYỆN GIANG HỒ HAY NHẤT | TRUYỆN GIANG HỒ MỚI FULL

Giang Hồ

Cữu Chưởng Huyền Công

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Độc Cô Hồng

52 Chương

15,633 lượt đọc

Độc Cô Quái Khách

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Hàn Giang Nhạn

72 Chương

17,706 lượt đọc

Độc Hiệp Phi Long

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Hoa Mãn Thiên

16 Chương

12,282 lượt đọc

Đơn Kiếm Diệt Quần Ma

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Từ Khánh Vân

29 Chương

13,520 lượt đọc

Tục Thái A Kiếm

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Từ Khánh Vân

52 Chương

14,317 lượt đọc

Hồng Thần Huyết Ấn

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Vô Danh

57 Chương

14,084 lượt đọc

Thiên Mộc Sắc Kiếm

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Độc Cô Hồng

32 Chương

13,471 lượt đọc

Vô Song Kiếm Pháp

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Cổ Như Phong

34 Chương

14,539 lượt đọc

Mai Hoa Quái Kiệt

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

40 Chương

13,179 lượt đọc

Hàn Mai Kim Kiếm

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

18 Chương

12,135 lượt đọc

Thần Võ Bí Kíp

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Vô Danh

27 Chương

12,850 lượt đọc

Ngũ Tuyệt Ma Vương

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Nam Kim Thạch

72 Chương

15,977 lượt đọc

Hoạt Sát

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Khuyết Danh

58 Chương

14,111 lượt đọc

Tục Tiểu Tà Thần

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Cổ Long

41 Chương

13,279 lượt đọc

Ma Ảnh Kiếm

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Vô Danh

52 Chương

14,976 lượt đọc

TRUYỆN Giang Hồ HOT

1

Hủ Mộc Sung Đống Lương

Ngôn Tình • 38,099 lượt đọc

2

Bất Diệt Truyền Thuyết

Kiếm Hiệp • 31,551 lượt đọc

3

Thiên Quan Song Hiệp

Kiếm Hiệp • 26,520 lượt đọc

3

Hảo Mộc Vọng Thiên

Ngôn Tình • 25,379 lượt đọc

4

Thần Mộ (Tru Ma)

Kiếm Hiệp • 25,342 lượt đọc

5

Thiên Hạ Đệ Nhị

Ngôn Tình • 24,022 lượt đọc

6

Phiêu Du Giang Hồ

Ngôn Tình • 23,516 lượt đọc

7

Khách Điếm Đại Long Môn

Ngôn Tình • 22,171 lượt đọc

8

Giang Hồ Kỳ Cục

Ngôn Tình • 21,890 lượt đọc

9

Bảo Bối

Ngôn Tình • 20,031 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN