ĐỌC TRUYỆN GIANG HỒ HAY NHẤT | TRUYỆN GIANG HỒ MỚI FULL

Giang Hồ

Huyết Chưởng Thánh Tâm

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Tuyết Nhạn

71 Chương

16,096 lượt đọc

Hàn Huyết Lệnh

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Nhất Giang

65 Chương

17,181 lượt đọc

Ma Nữ Đa Tình

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Giả Kim Dung

71 Chương

15,861 lượt đọc

Vô Ảnh Thần Chiêu

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

35 Chương

15,286 lượt đọc

Ma Đao Sát Tinh

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Ngọa Nam Trai

60 Chương

15,674 lượt đọc

Yên Chi Bảo Đao

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

28 Chương

12,539 lượt đọc

Tố Thủ Kiếp

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

60 Chương

14,701 lượt đọc

Hoàng Nhan Đoạt Phách

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Quỳnh Mai

73 Chương

15,111 lượt đọc

Tu La Thần Công

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Tiêu Sắc

79 Chương

15,297 lượt đọc

Bát Bộ Thần Công

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Vô Danh

72 Chương

16,027 lượt đọc

Đường Phương Nhất Kiếm

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Ôn Thụy An

17 Chương

12,095 lượt đọc

Huyết Thư

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Độc Cô Hồng

20 Chương

12,933 lượt đọc

Tiểu Sát Tinh 1

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Giả Cổ Long

72 Chương

16,059 lượt đọc

Cuồng Hiệp Tà Kiếm

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

24 Chương

12,695 lượt đọc

Thần Mộ (Tru Ma)

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Ngô Biển Quân

286 Chương

25,396 lượt đọc

TRUYỆN Giang Hồ HOT

1

Hủ Mộc Sung Đống Lương

Ngôn Tình • 38,156 lượt đọc

2

Bất Diệt Truyền Thuyết

Kiếm Hiệp • 31,596 lượt đọc

3

Thiên Quan Song Hiệp

Kiếm Hiệp • 26,529 lượt đọc

3

Hảo Mộc Vọng Thiên

Ngôn Tình • 25,401 lượt đọc

4

Thần Mộ (Tru Ma)

Kiếm Hiệp • 25,396 lượt đọc

5

Thiên Hạ Đệ Nhị

Ngôn Tình • 24,039 lượt đọc

6

Phiêu Du Giang Hồ

Ngôn Tình • 23,532 lượt đọc

7

Khách Điếm Đại Long Môn

Ngôn Tình • 22,181 lượt đọc

8

Giang Hồ Kỳ Cục

Ngôn Tình • 21,903 lượt đọc

9

Bảo Bối

Ngôn Tình • 20,080 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN