Ngôn Tình

99 Chương

30,738 lượt đọc

Võng Du

240 Chương

62,426 lượt đọc

Võng Du

199 Chương

32,828 lượt đọc

Võng Du

107 Chương

19,961 lượt đọc

Ngôn Tình

152 Chương

41,898 lượt đọc

Truyện Teen

18 Chương

7,721 lượt đọc

Truyện Teen

24 Chương

8,096 lượt đọc

Ngôn Tình

51 Chương

23,609 lượt đọc

Truyện Teen

40 Chương

15,954 lượt đọc

Ngôn Tình

86 Chương

20,756 lượt đọc

Huyền Huyễn

101 Chương

76,965 lượt đọc

Truyện Teen

24 Chương

5,641 lượt đọc

Ngôn Tình

33 Chương

22,027 lượt đọc

Ngôn Tình

2 Chương

645 lượt đọc

Truyện Teen

24 Chương

6,626 lượt đọc

Linh Dị HOT

1

Truyện Ma • 94,755 lượt đọc

2

Ngôn Tình • 87,625 lượt đọc

3

Xuyên Không • 84,320 lượt đọc

3

Huyền Huyễn • 76,965 lượt đọc

4

Võng Du • 62,426 lượt đọc

5

Dị Giới • 61,004 lượt đọc

6

Ngôn Tình • 55,075 lượt đọc

7

Xuyên Không • 54,395 lượt đọc

8

Truyện Ma • 53,788 lượt đọc

9

Truyện Ma • 45,220 lượt đọc