Ngôn Tình

99 Chương

28,820 lượt đọc

Võng Du

240 Chương

57,007 lượt đọc

Võng Du

199 Chương

29,978 lượt đọc

Võng Du

107 Chương

17,923 lượt đọc

Ngôn Tình

152 Chương

38,615 lượt đọc

Truyện Teen

18 Chương

6,851 lượt đọc

Truyện Teen

24 Chương

7,279 lượt đọc

Ngôn Tình

51 Chương

22,076 lượt đọc

Truyện Teen

40 Chương

14,437 lượt đọc

Ngôn Tình

86 Chương

18,969 lượt đọc

Huyền Huyễn

101 Chương

74,857 lượt đọc

Truyện Teen

24 Chương

4,781 lượt đọc

Ngôn Tình

33 Chương

20,912 lượt đọc

Ngôn Tình

2 Chương

559 lượt đọc

Truyện Teen

24 Chương

5,841 lượt đọc

Linh Dị HOT

1

Truyện Ma • 93,130 lượt đọc

2

Xuyên Không • 82,606 lượt đọc

3

Ngôn Tình • 81,132 lượt đọc

3

Huyền Huyễn • 74,857 lượt đọc

4

Dị Giới • 60,251 lượt đọc

5

Võng Du • 57,007 lượt đọc

6

Xuyên Không • 54,300 lượt đọc

7

Ngôn Tình • 51,983 lượt đọc

8

Truyện Ma • 50,897 lượt đọc

9

Truyện Ma • 42,551 lượt đọc