Ngôn Tình

1342 Chương

9,828,358 lượt đọc

Truyện Teen

28 Chương

21,743 lượt đọc

Ngôn Tình

82 Chương

7,186 lượt đọc

Ngôn Tình

132 Chương

38,757 lượt đọc

Ngôn Tình

151 Chương

222,148 lượt đọc

Ngôn Tình

54 Chương

16,422 lượt đọc

Ngôn Tình

5300 Chương

8,074,489 lượt đọc

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

62 Chương

1,010 lượt đọc

Huyền Huyễn, Cổ Đại

39 Chương

691 lượt đọc

Ngôn Tình

2252 Chương

3,467,706 lượt đọc

Ngôn Tình

462 Chương

224,433 lượt đọc

Ngôn Tình

516 Chương

2,747,478 lượt đọc

Ngôn Tình

217 Chương

14,146 lượt đọc

Ngôn Tình

115 Chương

35,949 lượt đọc

Ngôn Tình

99 Chương

35,566 lượt đọc