Ngôn Tình, SM, H+, Sắc Tình, Thú Nhân, Xuyên Không, 21+

43 Chương

41,290 lượt đọc

Đô Thị

554 Chương

135,294 lượt đọc

Ngôn Tình

104 Chương

23,532 lượt đọc

Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Ngược, Sủng

125 Chương

4,359 lượt đọc

Ngôn Tình

69 Chương

67,036 lượt đọc

Đô Thị

482 Chương

88,263 lượt đọc

Ngôn Tình

84 Chương

54,868 lượt đọc

Ngôn Tình

122 Chương

116,963 lượt đọc

Ngôn Tình

54 Chương

101,698 lượt đọc

Ngôn Tình

89 Chương

31,992 lượt đọc

Đô Thị

1271 Chương

855,744 lượt đọc

Ngôn Tình

1464 Chương

194,781 lượt đọc

Sắc Hiệp

50 Chương

3,744 lượt đọc

Ngôn Tình

643 Chương

2,228,473 lượt đọc

Ngôn Tình

12 Chương

35,046 lượt đọc