Sắc Hiệp

644 Chương

156,891 lượt đọc

Dị Giới

554 Chương

103,073 lượt đọc

Huyền Huyễn

194 Chương

36,739 lượt đọc

Ngôn Tình

119 Chương

76,314 lượt đọc

Ngôn Tình

212 Chương

84,804 lượt đọc

Ngôn Tình

105 Chương

83,923 lượt đọc

Kiếm Hiệp

248 Chương

51,788 lượt đọc

Ngôn Tình

257 Chương

304,781 lượt đọc

Ngôn Tình

118 Chương

169,711 lượt đọc

Ngôn Tình

323 Chương

321,107 lượt đọc

Ngôn Tình

155 Chương

139,640 lượt đọc

Ngôn Tình

750 Chương

172,098 lượt đọc

Ngôn Tình

665 Chương

171,981 lượt đọc

Ngôn Tình

829 Chương

177,385 lượt đọc