THÔNG TIN TRUYỆN

77 Ngày Yêu: Hàng Đêm Triền Miên Với Cục Cưng

Thể loại: Ngôn Tình

Tác giả:

Tình trạng: Còn Tiếp...

77 Ngày Yêu: Hàng Đêm Triền Miên Với Cục Cưng

    Đánh giá: 6 /10 từ 17 lượt

77 Ngày Yêu: Hàng Đêm Triền Miên Với Cục Cưng

Tác Giả: Phi Tử Nhất Tiếu

Một tờ hợp đồng, cô lăn lên giường của ác ma, hành hạ ngày đêm, tấn công thể xác và tinh thàn ...

Xem thêm »

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C802 - Chương 802: Chết yểu 4

2 ngày trước

C801 - Chương 801: Chết yểu 3

2 ngày trước

C800 - Chương 800: Chết yểu (2)

2 ngày trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1: Một cuộc giao dịch (1)

1 tháng trước

C2 - Chương 2: Một cuộc giao dịch (2)

Vừa xong

C3 - Chương 3: Làm nhục nơi phòng tối (1)

Vừa xong

C4 - Chương 4: Làm nhục nơi phòng tối 2

Vừa xong

C5 - Chương 5: Làm nhục nơi phòng tối 3

Vừa xong

C6 - Chương 6: Làm nhục nơi phòng tối 4

Vừa xong

C7 - Chương 7: Làm nhục nơi phòng tối 5

Vừa xong

C8 - Chương 8: Làm nhục nơi phòng tối 6

Vừa xong

C9 - Chương 9: Thưa ngài, xin hãy tự trọng (1)

Vừa xong

C10 - Chương 10: Thưa ngài, xin hãy tự trọng (2)

Vừa xong

Trang 1/81

BÌNH LUẬN TRUYỆN