THÔNG TIN TRUYỆN

Anh Hùng

Thể loại: Xuyên Không

Tác giả: Hòa Nhĩ

Tình trạng: Hoàn Thành

Anh Hùng

Truyện [Harry Potter Đồng Nhân] Hero | Anh Hùng của tác giả Hòa Nhĩ là một tựa tiểu thuyết full về đam mỹ tiểu thuyết, trọng sinh, cường công cường thụ, 1×1, hơi ngược tâm.

Mười năm kể từ ngày cuộc chiến cuối cùng kết thúc, Harry chỉ sống trong nổi cô đơn và đau khổ. Chứng kiến người ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C65 - Chương 65 - Phiên Ngoại – Cuộc Sống Ngọt Ngào

11 tháng trước

C64 - Chương 64 - Phiên Ngoại – Albus Dumbledore

11 tháng trước

C63 - Chương 63 - Phiên Ngoại – Hermione · Granger

11 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Mười Năm . . .

11 tháng trước

C2 - Chương 2 - . .   

11 tháng trước

C3 - Chương 3 - . .

11 tháng trước

C4 - Chương 4 - Chương 4

11 tháng trước

C5 - Chương 5 - . .

11 tháng trước

C6 - Chương 6 - . .

11 tháng trước

C7 - Chương 7 - .

11 tháng trước

C8 - Chương 8 - . .

11 tháng trước

C9 - Chương 9 - . .

11 tháng trước

C10 - Chương 10 - . .

11 tháng trước

Trang 1/7

BÌNH LUẬN TRUYỆN