Bần Cùng Quý Công Chúa | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Bần Cùng Quý Công Chúa

Thể loại: Xuyên Không ,Cổ Đại

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Tình trạng: Hoàn Thành

Bần Cùng Quý Công Chúa

Truyện Bần Cùng Quý Công Chúa nói về một nữ nhân phải tinh thông âm nhạc, ca hát, hội họa, vũ đạo cùng với ngôn ngữ hiện đại. Dáng vẻ dáng đi, tiếng nói ngữ điệu, cách nói năng biểu tình của nàng đều mang một loại tính chất đặc biệt. Trừ bỏ này hết thảy ở ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C75 - Chương 75 - Phiên Ngoại 8

6 tháng trước

C74 - Chương 74 - Phiên Ngoại 7

6 tháng trước

C73 - Chương 73 - Phiên Ngoại 6

6 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Mới tới

2 năm trước

C2 - Mary

2 năm trước

C3 - Gia đình

2 năm trước

C4 - Trù nghệ

2 năm trước

C5 - Thay đổi

2 năm trước

C6 - Chương 6 - Quản Gia

6 tháng trước

C7 - Chương 7 - Mới Gặp

6 tháng trước

C8 - Chương 8 - Bái Phỏng

6 tháng trước

C9 - Chương 9 - Thăm Đáp Lễ

6 tháng trước

C10 - Chương 10 - Lại Phóng

6 tháng trước

Trang 1/8

BÌNH LUẬN TRUYỆN