THÔNG TIN TRUYỆN

Bạn Đã Tiêu Diệt Một Cực Đạo Ma Tôn

Thể loại: Võng Du

Tác giả: Đường Hoa Hoa

Tình trạng: Hoàn Thành

Bạn Đã Tiêu Diệt Một Cực Đạo Ma Tôn

Nhân vật chính trong truyện Bạn Đã Tiêu Diệt Một Cực Đạo Ma Tôn của tác giả Đường Hoa Hoa là Phong Thệ Tình Trú Hải, Diệp Cốc Vũ.

Ở Đầm Hắc Long thì một tên ghiện game võng du thuần PVE không cẩn thận lại giết chết một tên thuần PVP ở chiến giới 14 cũng bắt đầu mở ra một đoạn day ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C44 - Chương 44 - Phiên Ngoại 02

8 tháng trước

C43 - Chương 43 - Phiên Ngoại 01

8 tháng trước

C42 - Chương 42 - Kết Thúc

8 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Cao Thủ(1), Đại Thần

8 tháng trước

C2 - Chương 2 - Tương Sát

8 tháng trước

C3 - Chương 3 - Địch Tiến Ta Lùi

8 tháng trước

C4 - Chương 4 - Phân Tranh

8 tháng trước

C5 - Chương 5 - Lạc Lạc Tiểu Tiên

8 tháng trước

C6 - Chương 6 - Đoàn Đi Ngắm Cảnh Địch Hoa (1)

8 tháng trước

C7 - Chương 7 - Đoàn Đi Ngắm Cảnh Địch Hoa (2)

8 tháng trước

C8 - Chương 8 - Nhìn Trò Cười (1)

8 tháng trước

C9 - Chương 9 - Nhìn Trò Cười (2)

8 tháng trước

C10 - Chương 10 - Đánh Nhầm

8 tháng trước

Trang 1/5

BÌNH LUẬN TRUYỆN