Bạn Trai Tôi Là Gangter - Bos Đại Nhân. | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Bạn Trai Tôi Là Gangter - Bos Đại Nhân.

Thể loại: Truyện Teen ,Viễn Tưởng

Tác giả: pezinkute1234

Tình trạng: Hoàn Thành

Bạn Trai Tôi Là Gangter - Bos Đại Nhân.

Bạn đang đọc truyện Bạn Trai Tôi là Bạn Trai Tôi Là Gangster- Boss Đại Nhân của tác giả pezinkute1234 trên website đọc truyện online.
_Chúng ta chia tay đi…..- Giọng ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C45 - Chương 7

3 năm trước

C44 - Chương 6

3 năm trước

C43 - Chương 5

3 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1

3 năm trước

C2 - Chương 2

3 năm trước

C3 - Chương 3

3 năm trước

C4 - Chương 4

3 năm trước

C5 - Chương 5

3 năm trước

C6 - Chương 6

3 năm trước

C7 - Chương 7

3 năm trước

C8 - Chương 8

3 năm trước

C9 - Chương 9

3 năm trước

C10 - Chương 10

3 năm trước

Trang 1/5

BÌNH LUẬN TRUYỆN