Bất Hủ Phàm Nhân | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Bất Hủ Phàm Nhân

Thể loại: Huyền Huyễn

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ

Tình trạng: Hoàn Thành

Bất Hủ Phàm Nhân

Truyện Bất Hủ Phàm Nhân, khi người phàm chỉ có phàm căn, phàm nhân thì không có vĩnh sinh.

Chúng ta đều là ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C1174 - Chương 1231 - Vũ Trụ Phàm Nhân - Đại Kết Cục

8 tháng trước

C1173 - Chương 1230 - Đạo Chân Chính

8 tháng trước

C1172 - Chương 1229 - Sinh Mệnh Yếu Ớt Bi Thương

8 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Lạc Phách Vương Tử

2 năm trước

C2 - Chương 2 - Cuộc Sống Gian Nan

2 năm trước

C3 - Chương 3 - Chỉ Là Phàm Căn

2 năm trước

C4 - Chương 4 - Ân Tình Một Bữa Ăn

2 năm trước

C5 - Chương 5 - Có Một Số Việc Ta Rất Kỵ

2 năm trước

C6 - Chương 6 - Đan Hán Luyện Dược

2 năm trước

C7 - Chương 7 - Thủ Tịch Luyện Dược Sư

2 năm trước

C8 - Chương 8 - Cực Phẩm Linh Căn

2 năm trước

C9 - Chương 9 - Vô Thực Lực Vô Tôn Nghiêm

2 năm trước

C10 - Chương 10 - Một Tia Sáng Bình Minh

2 năm trước

Trang 1/118

BÌNH LUẬN TRUYỆN

TRUYỆN HOT

1

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Huyền Huyễn

2

Vũ Nghịch Càn Khôn

Huyền Huyễn

3

Thế Giới Hoàn Mỹ

Huyền Huyễn

3

Kiếm Nghịch Thương Khung

Huyền Huyễn

4

Tà Thiếu Dược Vương

Huyền Huyễn

5

Thần Tọa

Huyền Huyễn

6

Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Huyền Huyễn

7

Thần Hoàng

Huyền Huyễn

8

Bất Hủ Phàm Nhân

Huyền Huyễn

Xem Thêm

NHỜ TÌM TRUYỆN