THÔNG TIN TRUYỆN

Biên Hoang Truyền Thuyết

Thể loại: Trinh Thám

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn Thành

Biên Hoang Truyền Thuyết

    Đánh giá: 10 /10 từ 3 lượt

Bối cảnh của truyện là vào thời Đông Tấn (317-420)

Loạn bát vương làm nhà Tây Tấn suy yếu trầm trọng. Hàng loạt tông thất có thế lực và ...

Xem thêm »

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C586 - Chương 586: Hậu Kí

6 năm trước

C585 - Chương 585: Nhất Chiến Công Thành

6 năm trước

C584 - Chương 584: Quyết Chiến Chi Tiền

6 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1: Vung roi quất xuống nước

6 năm trước

C2 - Chương 2: Ngàn cân treo sợi tóc

6 năm trước

C3 - Chương 3: Thoát nạn trong gang tấc

6 năm trước

C4 - Chương 4: Hùng tài đại lược

6 năm trước

C5 - Chương 5: Các pháp các sư

6 năm trước

C6 - Chương 6: Hoang thiên đại pháp

6 năm trước

C7 - Chương 7: Trại đêm nấu rượu

6 năm trước

C8 - Chương 8: Xà hiết mỹ nhân

6 năm trước

C9 - Chương 9: Thái bình ngọc bội

6 năm trước

C10 - Chương 10: Hoạn nạn chân tình

6 năm trước

Trang 1/59

BÌNH LUẬN TRUYỆN