THÔNG TIN TRUYỆN

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C11 - Chương 11: Người đàn ông của cô, tôi đang sử dụng (4)

1 năm trước

C12 - Chương 12: Tôi - Yến Thanh Ti, đã trở lại (1 ).

1 năm trước

C13 - Chương 13: Tôi - Yến Thanh Ti, đã trở lại (2).

1 năm trước

C14 - Chương 14: Làm sao? Muốn tán tỉnh tôi hả ? (1)

1 năm trước

C15 - Chương 15: Sao? Muốn ‘tán tỉnh’ tôi à? (2).

1 năm trước

C16 - Chương 16: Làm sao? Muốn ‘tán tỉnh’ tôi hả? (3)

1 năm trước

C17 - Chương 17: Đi khách sạn đi, tôi mời! (2)

1 năm trước

C18 - Chương 18: Đi khách sạn đi, tôi mời (2)

1 năm trước

C19 - Chương 19: Đi khách sạn đi, tôi mời (3)

1 năm trước

C20 - Chương 20: Ngủ lỗ vốn rồi! (1)

1 năm trước

Trang 2/200

BÌNH LUẬN TRUYỆN