THÔNG TIN TRUYỆN

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C31 - Chương 31: Bởi vì người ta vẫn còn luyến tiếc Nhạc thiếu mà! (1)

1 năm trước

C32 - Chương 32: Bởi người ta vẫn còn luyến tiếc Nhạc thiếu mà (2)

1 năm trước

C33 - Chương 33: Khẩu vị của Nhạc tiên sinh thật nặng

1 năm trước

C34 - Chương 34: Chơi phụ nữ, tốt nhất nên tìm chút kích thích.

1 năm trước

C35 - Chương 35: Vừa đi lêu lổng với gái về.

1 năm trước

C36 - Chương 36: Tại sao tôi lại chướng mắt cô à?

1 năm trước

C37 - Chương 37: Con hồ ly tinh dụ dỗ anh là ai ?

1 năm trước

C38 - Chương 38: Lần đầu tiên có một người phụ nữ dám để lại dấu vết trên người anh.

1 năm trước

C39 - Chương 39: Đôi cẩu nam nữ trên ban công.

1 năm trước

C40 - Chương 40: Đàn ông ấy à, trước giờ tôi chỉ chơi ‘hàng mới’ thôi!

1 năm trước

Trang 4/200

BÌNH LUẬN TRUYỆN