Chú Nhỏ Bá Đạo, Trêu Chọc Ít Thôi

Chương 1148: nhớ năm đó đến hồ ly tinh cũng không có câu dẫn thư sinh như vậy đâu!

/1334/1334