THÔNG TIN TRUYỆN

Chủ Thần Quật Khởi

Thể loại: Khoa Huyễn

Tác giả:

Tình trạng: Còn Tiếp...

Chủ Thần Quật Khởi

    Đánh giá: 10 /10 từ 3 lượt

Like ngay:

Chủ Thần Quật Khởi - Đang ra - Văn Sao Công

Giới thiệu truyện khoa huyễn đặc sắc này:

Rõ ràng cuộc sống đang yên đang lành, vậy rốt cuộc vì cái gì, ta nằm ngủ một giấc, liền tập tức xuyên không? Đối với việc ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C67 - Chương 67 - Quận Thành

2 năm trước

C66 - Chương 66 - Mưu Tính

2 năm trước

C65 - Chương 65 - Tùy Hầu

2 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Vượt Thời Gian

2 năm trước

C2 - Chương 2 - Chương 2: Nhẫn Vàng Của Ta Đâu?

2 năm trước

C3 - Chương 3 - Chương 3: Xuyên Không? Vô Hạn?

2 năm trước

C4 - Chương 4 - Chương 4: Đồng Đội

2 năm trước

C5 - Chương 5 - Chương 5: Nhiệm Vụ

2 năm trước

C6 - Chương 6 - Chương 6: Bất Ngờ

2 năm trước

C7 - Chương 7 - Chương 7: Saman

2 năm trước

C8 - Chương 8 - Chương 8: Kiến Bu

2 năm trước

C9 - Chương 9 - Chương 9: Hỏa Công

2 năm trước

C10 - Chương 10 - Chương 10: Trở Về

2 năm trước

Trang 1/7

BÌNH LUẬN TRUYỆN