THÔNG TIN TRUYỆN

Chung Vô Diệm

Thể loại: Quân Sự ,Viễn Tưởng

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn Thành

Chung Vô Diệm

    Đánh giá: 9 /10 từ 8 lượt

Bạn đang đọc truyện Chung Vô Diệm của tác giả Tô Chẩn trên trang đọc truyện online.Một hôm, Tuyên Vương đang uống rượu giữa bầy cung nga xinh đẹp, vui chơi ở Tiệm Đài. Chung vô Diệm xin vào yết kiến, tự xưng là người con gái không lấy được chồng của nước Tề, nghe ...

Xem thêm »

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C77 - Ba vị vương chia binh thảo tặc Ba vị tiên được rước về thiên cung

5 năm trước

C76 - Chung hậu chinh phục Thanh Châu Bạch Liên phá Quần yêu trận

5 năm trước

C75 - Phá Cô Lâu, Hồ Ông bại trận Xử lăng trì, Ngô Khởi thọ hình

5 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Diêu Trì tiên nữ bị đọa xuống phàm Tế Thất Tuyên vương chiêm bao đặng vợ

5 năm trước

C2 - Tề Tuyên Vương săn bắn non xanh, Chung Vô Diệm hái dâu rừng vắng.

5 năm trước

C3 - Gặp Tề Vương, Chung Vô Diệm giễu cợt Sợ Vô Diệm, Tề Tuyên Vương dối phong.

5 năm trước

C4 - Yến Quân sư chịu đứng làm mai Tề Quốc chúa trao đổ sánh lễ

5 năm trước

C5 - Quyết hại em, hai anh lo kế độc; Cảm tình con, một mẹ hết lòng can

5 năm trước

C6 - Chung viên ngoại dọn nhà tiếp giá Đặng An Nhơn hết dạ khuyên chồng

5 năm trước

C7 - Chốn khâm khuê, mẹ con khóc biệt Nơi trào đàng, chồng vợ gặp nhau

5 năm trước

C8 - Nội giám quỳ tâu sự quái Chung hậu quyết chí trừ yêu

5 năm trước

C9 - Chu thần đồng lòng đuổi quái Chung hậu xuống giếng tìm yêu

5 năm trước

C10 - Tróc yêu quái lạc tới non thần Thương đồ đệ Tiên nương cho báu

5 năm trước

Trang 1/8

BÌNH LUẬN TRUYỆN