Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Thể loại: Ngôn Tình

Tác giả: Thập Nguyệt Sơ

Tình trạng: Hoàn Thành

Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Giới thiệu đến bạn một bộ truyện mới "Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân" của  Tác giả: Thập Nguyệt Sơ. cùng tác giả "Boss Hung Dữ"

Giới thiệu:

Trong phòng bệnh.

Cô run rẩy hỏi: "Anh... anh là ai?"

Anh cười lạnh: "Theo bối ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C959 - Chương 959: Ngoại truyện: Bạch Lăng Tần Úc (113)

Vừa xong

C958 - Chương 958: Ngoại truyện: Bạch Lăng Tần Úc (112)

Vừa xong

C957 - Chương 957: Ngoại truyện: Bạch Lăng Tần Úc (111)

Vừa xong

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C621 - Chương 621: Quý phu nhân thô lỗ (6)

Vừa xong

C622 - Chương 622: Quý phu nhân thô lỗ (7)

Vừa xong

C623 - Chương 623: Quý phu nhân thô lỗ (8)

Vừa xong

C624 - Chương 624: Quý phu nhân thô lỗ (9)

Vừa xong

C625 - Chương 625: Làm việc phải động não

Vừa xong

C626 - Chương 626: Một mối tình kinh hãi thế tục bị phơi bày (1)

Vừa xong

C627 - Chương 627: Một mối tình kinh hãi thế tục bị phơi bày (2)

Vừa xong

C628 - Chương 628: Một mối tình kinh hãi thế tục bị phơi bày (3)

Vừa xong

C629 - Chương 629: Một mối tình kinh hãi thế tục bị phơi bày (4)

Vừa xong

C630 - Chương 630: Một mối tình kinh hãi thế tục bị phơi bày (5)

Vừa xong

Trang 63/96

BÌNH LUẬN TRUYỆN