THÔNG TIN TRUYỆN

Đại Mạc Thương Lang

Thể loại: Truyện ma

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn Thành

Đại Mạc Thương Lang

    Đánh giá: 10 /10 từ 3 lượt

Đại Mạc Thương Lang thuộc truyện ma, đây là một âm mưu hay hiện tượng siêu tự nhiên? Nếu không phải không gian bị bóp méo thì sức mạnh điên rồ nào đã đưa chiếc máy bay xuống nơi đó?! Hay trước khi chiến bại, quân Nhật đã tiến hanh những hành động với mục đích ...

Xem thêm »

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C115 - Q.2 - Chương 65 - Giày Vò

2 năm trước

C114 - Q.2 - Chương 64 - Tôi Và “Tôi”

2 năm trước

C113 - Q.2 - Chương 63 - Xoay Chuyển 180O

2 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C11 - Q.1 - Chương 11 - Mẩu Giấy

2 năm trước

C12 - Q.1 - Chương 12 - Người Mới Đến

2 năm trước

C13 - Q.1 - Chương 13 - Viên Hỷ Lạc

2 năm trước

C14 - Q.1 - Chương 14 - Một Người Điên

2 năm trước

C15 - Q.1 - Chương 15 - Lồng Sắt

2 năm trước

C16 - Q.1 - Chương 16 - Quỷ Nước

2 năm trước

C17 - Q.1 - Chương 17 - Cửa Sắt

2 năm trước

C18 - Q.1 - Chương 18 - Lũ Dâng

2 năm trước

C19 - Q.1 - Chương 19 - Cứu Viện

2 năm trước

C20 - Q.1 - Chương 20 - Nghỉ Ngơi Và Chỉnh Đốn

2 năm trước

Trang 2/12

BÌNH LUẬN TRUYỆN