THÔNG TIN TRUYỆN

Đại Minh Vương Hầu

Thể loại: Lịch Sử

Tác giả:

Tình trạng: Còn Tiếp...

Đại Minh Vương Hầu

    Đánh giá: 8 /10 từ 5 lượt

Like ngay:

Bạn đang đọc truyện Đại Minh Vương Hầu của tác giả Tặc Mi Thử Nhãn trên trang đọc truyện online.Đây là một bộ truyện cũng có mô típ như Cực Phẩm Gia Đinh, nhưng NVC không thể hiện một cách quá xuất sắc như Lâm Tam. Truyện không quá ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C209 - Chương 209 - Hư Dĩ Ủy Xà

1 năm trước

C208 - Chương 208 - Yến Vương Mở Tiệc

1 năm trước

C207 - Chương 207 - Giả Ngây Giả Dại

1 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C181 - Chương 181 - Lập Vua Mới

1 năm trước

C182 - Chương 182 - Diễm Đồ Phong Ba (Thượng)

1 năm trước

C183 - Chương 183 - Diễm Đồ Phong Ba (Hạ)

1 năm trước

C184 - Chương 184 - Quân Thần Định Sách (Thượng)

1 năm trước

C185 - Chương 185 - Quân Thần Định Sách (Hạ)

1 năm trước

C186 - Chương 186 - Lấy Đức Phục Người

1 năm trước

C187 - Chương 187 - Ra Về Chẳng Vui

1 năm trước

C188 - Chương 188 - Thế Tử Vào Kinh

1 năm trước

C189 - Chương 189 - Khoản Đãi Thế Tử

1 năm trước

C190 - Chương 190 - Hắc Bạch Phân Tranh

1 năm trước

Trang 19/21

BÌNH LUẬN TRUYỆN