Truyện Đàn Chỉ Thần Công - Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Đàn Chỉ Thần Công

Thể loại: Kiếm hiệp

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn Thành

Đàn Chỉ Thần Công

    Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Đàn chỉ thần công của tác giả Ngọa Long Sinh trên website đọc truyện online. Tiêu Lĩnh Vu công tử chẳng may mắc phải bệnh nan y Ngũ Âm Tuyệt Mạch nhưng nhờ được cao nhân cứu giúp và truyền thụ võ công. Chẳng bao lâu, chàng đã luyện thành tuyệt kỷ bắt đầu hành hiệp trượng nghĩa đương đầu với ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C124 - Chương 124 - Diệt Ác Ma Thiên Hạ Thái Bình

7 tháng trước

C123 - Chương 123 - Tẩy Tâm Mao Xá Quần Hùng Tụ Hội

7 tháng trước

C122 - Chương 122 - Gái Hồng Nhan Lắm Nỗi Truân Chuyên

7 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Gạt Ác Ma Quần Hùng Tính Kế

7 tháng trước

C2 - Chương 2 - Núi Ưng Dương Hay Núi Nhân Duyên

7 tháng trước

C3 - Chương 3 - Lên Núi Nhân Duyên Lại Gặp Người Quen

7 tháng trước

C4 - Chương 4 - Thấy Điểm Sáng Sinh Lòng Ngờ Vực

7 tháng trước

C5 - Chương 5 - Gặp Đoàn Văn Thăng Hỏi Dò Cung Cấm

7 tháng trước

C6 - Chương 6 - Băng Nhi Xuất Hiện Cứu Tiêu Lang

7 tháng trước

C7 - Chương 7 - Bách Lý Băng Thẩm Vấn Phan Long

7 tháng trước

C8 - Chương 8 - Vũ Văn Hàn Đào Điều Tra Hang Núi

7 tháng trước

C9 - Chương 9 - Hàn Đào Quan Sát Cảnh Thiên Nhiên

7 tháng trước

C10 - Chương 10 - Hàn Đào Chú Ý Đến Thanh Cổ Kiếm

7 tháng trước

Trang 1/13

BÌNH LUẬN TRUYỆN

TRUYỆN HOT

1

Vô Địch Thiên Hạ

Kiếm Hiệp

2

Chúa Tể Chi Vương

Kiếm Hiệp

3

Đấu Thần

Tiên Hiêp

3

Tiên Nghịch

Kiếm Hiệp

4

Đao Kiếm Thần Hoàng

Kiếm Hiệp

5

Kiếm Động Cửu Thiên

Kiếm Hiệp

6

Phàm Nhân Tu Tiên

Kiếm Hiệp

7

Vô Thường

Kiếm Hiệp

8

Hoành Tảo Hoang Vũ

Kiếm Hiệp

Xem Thêm

NHỜ TÌM TRUYỆN