THÔNG TIN TRUYỆN

Danh Môn

Thể loại: Trinh Thám

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn Thành

Danh Môn

    Đánh giá: 8 /10 từ 4 lượt

Đó lại là một thời đại mà đế quốc và thế gia cùng tồn tại.

Thuở đầu khi Cao Tổ lập nước, chiếu cố người cũ, ban ơn công thần, thiên hạ dần dần hình thành ...

Xem thêm »

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C495 - Chương 10 : Đại niên sơ nhất ( c )

6 năm trước

C494 - Chương 10 : Đại niên sơ nhất ( b )

6 năm trước

C493 - Chương 10 : Đại niên sơ nhất

6 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - CV 0 Lời Mở Đầu

6 năm trước

C2 - Chương 1: Chảo

6 năm trước

C3 - Chương 2: Gảy tỳ bà (Thượng)

6 năm trước

C4 - Chương 3: Gảy tỳ bà (Trung)

6 năm trước

C5 - Chương 4: Gảy tỳ bà (Hạ)

6 năm trước

C6 - Chương 5: Trương gia chủ

6 năm trước

C7 - Chương 6: Lâm Chi đường (Thượng)

6 năm trước

C8 - Chương 7: Lâm Chi đường (Hạ)

6 năm trước

C9 - Chương 8: Nghe tin về mẹ

6 năm trước

C10 - Chương 9: Quyền kiểm soát tiền tài

6 năm trước

Trang 1/50

BÌNH LUẬN TRUYỆN