THÔNG TIN TRUYỆN

Danh Môn

Thể loại: Trinh Thám

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn Thành

Danh Môn

    Đánh giá: 10 /10 từ 3 lượt

Đó lại là một thời đại mà đế quốc và thế gia cùng tồn tại.

Thuở đầu khi Cao Tổ lập nước, chiếu cố người cũ, ban ơn công thần, thiên hạ dần dần hình thành ...

Xem thêm »

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C495 - Chương 10 : Đại niên sơ nhất ( c )

6 năm trước

C494 - Chương 10 : Đại niên sơ nhất ( b )

6 năm trước

C493 - Chương 10 : Đại niên sơ nhất

6 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C11 - Chương 10: Kiểm tra sổ sách cũ (Thượng)

6 năm trước

C12 - Chương 11: Kiểm tra sổ sách cũ (Hạ)

6 năm trước

C13 - Chương 12: Nắm thóp (Thượng)

6 năm trước

C14 - Chương 13: Nắm thóp (Hạ)

6 năm trước

C15 - Chương 14: Cuộc tụ họp nhỏ

6 năm trước

C16 - Chương 15: Vị khách không mời

6 năm trước

C17 - Chương 16: Tình hình thuận lợi

6 năm trước

C18 - Chương 17: Gặp mặt thân cận

6 năm trước

C19 - Chương 18: Lưỡi dao mềm

6 năm trước

C20 - Chương 19: Múa quyền tài chính (Thượng)

6 năm trước

Trang 2/50

BÌNH LUẬN TRUYỆN