THÔNG TIN TRUYỆN

Danh Môn

Thể loại: Trinh Thám

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn Thành

Danh Môn

    Đánh giá: 10 /10 từ 3 lượt

Đó lại là một thời đại mà đế quốc và thế gia cùng tồn tại.

Thuở đầu khi Cao Tổ lập nước, chiếu cố người cũ, ban ơn công thần, thiên hạ dần dần hình thành ...

Xem thêm »

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C495 - Chương 10 : Đại niên sơ nhất ( c )

6 năm trước

C494 - Chương 10 : Đại niên sơ nhất ( b )

6 năm trước

C493 - Chương 10 : Đại niên sơ nhất

6 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C21 - Chương 20: Múa quyền tài chính (Hạ)

6 năm trước

C22 - Chương 21: Chiếc hòm liễu

6 năm trước

C23 - Chương 22: Ngày ly biệt

6 năm trước

C24 - Chương 23: Gặp Vị Hà

6 năm trước

C25 - Chương 24: Ngồi cùng thuyền

6 năm trước

C26 - Chương 25: Giành thể diện

6 năm trước

C27 - Chương 26: Giương đao hành hiệp

6 năm trước

C28 - Chương 27: Cứu Vi thiếu chủ

6 năm trước

C29 - Chương 28: Lập kỳ công (Thượng)

6 năm trước

C30 - Chương 29: Lập kỳ công (Hạ)

6 năm trước

Trang 3/50

BÌNH LUẬN TRUYỆN