THÔNG TIN TRUYỆN

Danh Môn

Thể loại: Trinh Thám

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn Thành

Danh Môn

    Đánh giá: 10 /10 từ 3 lượt

Đó lại là một thời đại mà đế quốc và thế gia cùng tồn tại.

Thuở đầu khi Cao Tổ lập nước, chiếu cố người cũ, ban ơn công thần, thiên hạ dần dần hình thành ...

Xem thêm »

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C495 - Chương 10 : Đại niên sơ nhất ( c )

6 năm trước

C494 - Chương 10 : Đại niên sơ nhất ( b )

6 năm trước

C493 - Chương 10 : Đại niên sơ nhất

6 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C491 - Chương 9 : Ngàn dặm săn đuổi ( b )

6 năm trước

C492 - Chương 9 : Ngàn dặm săn đuổi ( c )

6 năm trước

C493 - Chương 10 : Đại niên sơ nhất

6 năm trước

C494 - Chương 10 : Đại niên sơ nhất ( b )

6 năm trước

C495 - Chương 10 : Đại niên sơ nhất ( c )

6 năm trước

Trang 50/50

BÌNH LUẬN TRUYỆN