THÔNG TIN TRUYỆN

Dời Đô Anh Hùng Truyện

Thể loại: Lịch Sử

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn Thành

Dời Đô Anh Hùng Truyện

    Đánh giá: 8 /10 từ 5 lượt

Bạn đang đọc truyện Dời Đô Anh Hùng Truyện của tác giả Phiêu Phong trên trang đọc truyện online.Đinh Bộ Lĩnh sau khi lên ngôi, lấy hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng đế. Lúc bấy giờ, đất nước mới có nền quân chủ riêng nên phép nước chưa ...

Xem thêm »

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C20 - ĐẠI KẾT CỤC

5 năm trước

C19 - NHÀ LÝ DỜI ĐÔ

5 năm trước

C18 - NHẤT KIẾM ĐOẠT MẠNG

5 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - TẠI ĐINH TIÊN PHÁI

5 năm trước

C2 - HỘI NGỘ DƯƠNG LÂM

5 năm trước

C3 - TỚI NỮ NHÂN BANG

5 năm trước

C4 - HUYNH MUỘI TƯƠNG TÀN

5 năm trước

C5 - BẠCH Y TỬU LÂU

5 năm trước

C6 - BỐN CỌP GIAO TRANH

5 năm trước

C7 - SONG PHIẾN ĐẤU NHAU

5 năm trước

C8 - CHUYỆN NGOÀI MONG ĐỢI

5 năm trước

C9 - ĐI KHÔNG TỪ BIỆT

5 năm trước

C10 - HỌ LÝ RA TAY

5 năm trước

Trang 1/2

BÌNH LUẬN TRUYỆN