THÔNG TIN TRUYỆN

Dược Biệt Đình

Thể loại: Đô Thị

Tác giả: Phúc Hắc Ác Ma

Tình trạng: Còn Tiếp...

Dược Biệt Đình

Editor: Sài Đao
Thể loại: đam mỹ, hiện đại đô thị tình duyên, hài hước, cận thuỷ lâu nhai, hoan hỉ oan gia, 1×1, quỷ súc giả vợ hiền đứng đắn công ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C68 - Chương 68 - Bệnh Thứ 68

1 năm trước

C67 - Chương 67 - Bệnh Thứ 67

1 năm trước

C66 - Chương 66 - Bệnh Thứ 66

1 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Bệnh Thứ 1

1 năm trước

C2 - Chương 2 - Bệnh Thứ 2

1 năm trước

C3 - Chương 3 - Bệnh Thứ 3

1 năm trước

C4 - Chương 4 - Bệnh Thứ 4

1 năm trước

C5 - Chương 5 - Bệnh Thứ 5

1 năm trước

C6 - Chương 6 - Bệnh Thứ 6

1 năm trước

C7 - Chương 7 - Bệnh Thứ 7

1 năm trước

C8 - Chương 8 - Bệnh Thứ 8

1 năm trước

C9 - Chương 9 - Bệnh Thứ 9

1 năm trước

C10 - Chương 10 - Bệnh Thứ 10

1 năm trước

Trang 1/7

BÌNH LUẬN TRUYỆN