Truyện Dược Sư - Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Dược Sư

Thể loại: Võng Du

Tác giả: Vô Chừng Phong

Tình trạng: Hoàn Thành

Dược Sư

Truyện Dược Sư của tác giả Vô Chừng Phong là một truyện online thuộc thể loại đam mỹ, võng du. Ở phía đối diện, Phong Mạt chậm rãi giơ lên pháp trượng, miệng ngâm xướng chú ngữ (*) cổ lưu truyền ngàn đời. 

Sắc trời theo từng lời của hắn mà dần dần sáng sủa, mây ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C35 - Chương 35 - Phiên Ngoại : Chuyện Thằng Con Ghẻ 8

8 tháng trước

C34 - Chương 34 - Phiên Ngoại : Chuyện Thằng Con Ghẻ 7

8 tháng trước

C33 - Chương 33 - Phiên Ngoại : Chuyện Thằng Con Ghẻ 6

8 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Chương 1

8 tháng trước

C2 - Chương 2 - Chương 2

8 tháng trước

C3 - Chương 3 - Chương 3

8 tháng trước

C4 - Chương 4 - Chương 4

8 tháng trước

C5 - Chương 5 - Chương 5

8 tháng trước

C6 - Chương 6 - Chương 6

8 tháng trước

C7 - Chương 7 - Chương 7

8 tháng trước

C8 - Chương 8 - Chương 8

8 tháng trước

C9 - Chương 9 - Chương 9

8 tháng trước

C10 - Chương 10 - Chương 10

8 tháng trước

Trang 1/4

BÌNH LUẬN TRUYỆN