Hộ Giới Nữ Thần | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Hộ Giới Nữ Thần

Thể loại: Dị Giới

Tác giả: Lôi Ảnh

Tình trạng: Còn Tiếp...

Hộ Giới Nữ Thần

Có thể nói siêu phẩm Hộ Giới Nữ Thần của tác giả Lôi Ảnh thuộc thể loại xuyên không nữ cường, dị giới, lãng mạn

Ngày 15/6/2017 bản sửa chữa đã hoàn thành các bạn đọc trước ngày 15/6/2017 có thể đọc lại để nắm tình tiết truyện dị giới hay... ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C12 - Chương 12 - Không Bằng Một Phần Vạn

1 năm trước

C11 - Chương 11 - Huyết Khế Nguyện Trung Thành

1 năm trước

C10 - Chương 10 - Anh Hùng Quân Nhi, Phá Kén

1 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Chương 1

1 năm trước

C2 - Chương 2 - Chương 2

1 năm trước

C3 - Chương 3 - Chương 3

1 năm trước

C4 - Chương 4 - Thần Thú Kì Lân, Đại Lưu

1 năm trước

C5 - Chương 5 - Không Linh Giới

1 năm trước

C6 - Chương 6 - Phế Vật, Tìm Cách

1 năm trước

C7 - Chương 7 - Hỏa Thông Thủy Lưu

1 năm trước

C8 - Chương 8 - Liều Mạng

1 năm trước

C9 - Chương 9 - Sức Mạnh Thần Bí Cứu Nàng

1 năm trước

C10 - Chương 10 - Anh Hùng Quân Nhi, Phá Kén

1 năm trước

Trang 1/2

BÌNH LUẬN TRUYỆN