THÔNG TIN TRUYỆN

Hoàng Hậu Là Cường Giả

Thể loại: Xuyên Không ,Nữ cường

Tác giả:

Tình trạng: Ngưng

Hoàng Hậu Là Cường Giả

    Đánh giá: 7 /10 từ 14 lượt

Hoàng Hậu Là Cường Giả nói về Kiếp trước nàng là thiên tài toàn diện. Thế nào là thiên tài toàn diện? Tức là nàng là thiên tài trong tất cả các lĩnh vực. Chỉ cần nàng ...

Xem thêm »

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C66 - Chương 66 - Ngoại Truyện 1.1

3 năm trước

C65 - Chương 65 - Chương 56.2

4 năm trước

C64 - Chương 64 - Chương 56.1

4 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1.

5 năm trước

C2 - Chương 2

5 năm trước

C3 - Chương 3

5 năm trước

C4 - Chương 4

5 năm trước

C5 - Chương 5

5 năm trước

C6 - Chương 6

5 năm trước

C7 - Chương 7

5 năm trước

C8 - Chương 8

5 năm trước

C9 - Chương 9

5 năm trước

C10 - Chương 10

5 năm trước

Trang 1/7

BÌNH LUẬN TRUYỆN