Hoàng Thượng Vạn Tuế | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Hoàng Thượng Vạn Tuế

Thể loại: Xuyên Không ,Phản xuyên

Tác giả: Đại Ôn

Tình trạng: Còn Tiếp...

Hoàng Thượng Vạn Tuế

Là tiểu thuyết xuyên không hay, truyện nói về hắn là một bạo quân, thích giết người , máu lạnh vô tình , hắn thích làm một ông vua chuyên chế độc quyền như Trụ Vương, nhưng ông trời đã cho hắn gặp ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C84 - Chương 84 - Chương 84

8 tháng trước

C83 - Chương 83 - Chương 83

10 tháng trước

C82 - Chương 82 - Chương 82

11 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Quân chủ tà mị, nóng nảy, điên cuồng

3 năm trước

C2 - Quân chủ tà mị, nóng nảy, ngông cuồng

3 năm trước

C3 - Quân chủ tà mị, nóng nảy, ngông cuồng

3 năm trước

C4 - Quân chủ tà mị, nóng nảy, ngông cuồng

3 năm trước

C5 - Quân chủ tà mị, nóng nảy, ngông cuồng

3 năm trước

C6 - Quân chủ tà mị, nóng nảy, ngông cuồng

3 năm trước

C7 - Quân chủ tà mị, nóng nảy, ngông cuồng

3 năm trước

C8 - Quân chủ tà mị, nóng nảy, ngông cuồng

3 năm trước

C9 - Quân chủ tà mị, nóng nảy, ngông cuồng

3 năm trước

C10 - Quân chủ tà mị, nóng nảy, ngông cuồng

3 năm trước

Trang 1/9

BÌNH LUẬN TRUYỆN