Hỗn Độn Luyện Thể Quyết

Chương 7 - Chương 7: Trở Về

/22


Keng! phát hiện địa giai thượng phẩm thân pháp đạp tuyết bộ phải chăng học tập!

Đúng.

Keng! chúc mừng ký chủ học được đạp tuyết bộ.

Đạp Tuyết Bộ: luyện đến đại thành có thể đạp tuyết vô ngân.

hắn thử thi chiển bộ pháp quả nhiên bước đi nhẹ nhàng quả nhiên là địa giai thân pháp. hắn đi ra sơn động thì kim nguyên quả đã thành thục. hắn hái xuống và ném cho thiết ngưu 1 quả. thiết ngưu ăn vào thì lâm vào ngủ say. hắn trợn tròn mắt vậy mà tiến hóa. hắn cũng ăn vào 1 quả nhất thời dược lực lan chàn. hắn vẫn chuyện công pháp luyện hóa.

sau 3 chu thiên hắn mở mắt ra không ngờ công pháp bá đạo như thế. thân thể hắn bây giờ có thể so với hoàng giai binh khí.

Keng! chúc mừng ký chủ ăn vào kim nguyên quả nhận được 2 vạn Exp

Chúc mừng ký chủ thăng liền 3 cấp tiến vào luyện khí kỳ tầng 10 viên mãn!

thêm 1 bước nữa ta sẽ bước vào trúc cơ rồi. hắn xoay người nhìn kim nguyên cây hơi trầm tư hắn nhổ cây trồng vào tháp bên trong luôn. vậy là có thể thường xuyên ăn kim nguyên quả rồi. hắn nhớ ra mình đi gấp quá còn chưa mở ra thăng cấp lễ bao.

Hệ thống ta muốn sử dụng thăng cấp lễ bao.

Keng! chúc mừng ký chủ sử dụng thăng cấp lễ bao nhận được kim tệ 1000 miếng.

keng! ký chủ nhận được trảm kiếm quyết 1 quyển.

Keng! ký chủ nhận được long tuyền kiếm 1 thanh.

ây vậy là hết rồi à. thiên kỳ có chút không nói gì. Sử dụng trảm kiếm quyết đi.

Keng! chúc mừng ký chủ học được trảm kiếm quyết!

Trảm Kiếm Quyết: rút kiếm chém về đối phương với tốc độ nhanh. Tăng 50% sát thương địch nhân.

hắn lại bắt đầu sự nghiệp săn bắn của mình. 2 tháng sau hắn bắt đầu chở về.

Nhân Vật: Lý Thiên Kỳ

Đẳng Cấp: 28 ( trúc cơ kỳ tầng 8)

Tuổi Thọ: 18/65

Sức Mạnh: 13590 cân

Nhanh Nhẹn: 8300

phòng ngự: 6780

kỹ năng: Khống Linh Thuật Lv1. Trảm Kiếm quyết Lv7. Đạp Tuyết Bộ Lv8.

Sủng Vật: thiết ngưu Lv2 ( thần thú)

12 con sói Lv1 ( linh thú)

Linh Căn: 0

Túi Đồ: yêu đan x2. da rắn x1. trảm mã kiếm x1. Lễ Bao thăng cấp x1

hiện tại nên chở về rồi không biết tiểu liên ra sao rồi. hy vọng tiểu nha đầu không sao.

/22