Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Thể loại: Quân Sự ,Truyện Sắc

Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách

Tình trạng: Hoàn Thành

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Bạn đang đọc truyện Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt của tác giả Tịch Mịch Kiếm Khách trên trang đọc truyện online.Nhân vật chính có tên là Mã Dược, trên đường đi du lịch Tây tạng thì bị trở về thời Tam Quốc. Tại đây hắn muốn gia nhập ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C360 - Cuộc chiến Xích Bích ( chương cuối )

3 năm trước

C359 - Cuộc chiến Xích Bích

3 năm trước

C358 - Bày mưu lập kế

3 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Tây lương thiết kỵ

3 năm trước

C2 - Đổng Trác bại trận

3 năm trước

C3 - Cuộc chiến tàn khốc ở quân doanh

3 năm trước

C4 - Quân Khăn Vàng nội chiến

3 năm trước

C5 - Đánh bại Quản Hợi

3 năm trước

C6 - Quan Binh tấn công

3 năm trước

C7 - Đại phá quân Khăn Vàng

3 năm trước

C8 - Ngăn cơn sóng dữ

3 năm trước

C9 - Trận quyết chiến

3 năm trước

C10 - Cửu tử nhất sinh

3 năm trước

Trang 1/36

BÌNH LUẬN TRUYỆN