THÔNG TIN TRUYỆN

Hồng Bàng Lập Quốc Ký

Thể loại: Dị Giới

Tác giả:

Tình trạng: Còn Tiếp...

Hồng Bàng Lập Quốc Ký

    Đánh giá: 10 /10 từ 3 lượt

Like ngay:

Hồng bàng lập quốc kí – đang tiến hành – PTQDung

Giới thiệu truyện dị giới đặc sắc này:

Hoàng Anh Kiệt là một kiểm lâm ở Việt Nam vào những năm đầu thế kỉ hai mươi mốt, chuyên ngành của cậu là cơ khí điện tử. Nhưng vì phải mưu sinh nên cậu mỗi ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C92 - Chương 92 - Chiến Tranh Chiêm Thành- Chân Lạp (19)

2 năm trước

C91 - Chương 91 - Chiến Tranh Chiêm Thành- Chân Lạp (18)

2 năm trước

C90 - Chương 90 - Chiến Tranh Chiêm Thành- Chân Lạp (17)

2 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Ý Trời

2 năm trước

C2 - Chương 2 - Chương 2: Ý Tưởng Làm Giàu

2 năm trước

C3 - Chương 3 - Chương 3: Thâm Canh Ở Làng

2 năm trước

C4 - Chương 4 - Chương 4: Thâm Canh Tại Làng (2)

2 năm trước

C5 - Chương 5 - Chương 5: Thâm Canh Tại Làng (3)

2 năm trước

C6 - Chương 6 - Chương 6: Bách Việt Đệ Nhất Phú Gia (1)

2 năm trước

C7 - Chương 7 - Chương 7: Bách Việt Đệ Nhất Phú Gia(2)

2 năm trước

C8 - Chương 8 - Chương 8: Bách Việt Đệ Nhất Phú Gia (3)

2 năm trước

C9 - Chương 9 - Chương 9: Tương Lai

2 năm trước

C10 - Chương 10 - Chương 10: “Ki Ki” (1)

2 năm trước

Trang 1/10

BÌNH LUẬN TRUYỆN