THÔNG TIN TRUYỆN

Hồng Hoang Nữ Đế

Thể loại: Võng Du

Tác giả:

Tình trạng: Còn Tiếp...

Hồng Hoang Nữ Đế

    Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Hồng Hoang Nữ Đế - Đang tiến hành - Tệ Bạc

Giới thiệu truyện võng du dị giới hấp dẫn sau:

Ở Thiên Nhân giới, người phàm có thể tu đạo. Các cấp bậc được chia thành Hậu Thiên, Tiên Thiên, Hóa Linh, Hợp Thể, Vấn Đạo, cuối cùng là Vấn Đạo cảnh chính là độ ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C18 - Chương 22 - Hạ Màn (Thượng)

9 tháng trước

C17 - Chương 21 - Diễn Kịch

11 tháng trước

C16 - Chương 20 - Đấu Giá Bắt Đầu (Hạ)

11 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Kỳ Bảo Trong Sơn Cốc

11 tháng trước

C2 - Chương 2 - Chương 2: Dạ Vô Song

11 tháng trước

C3 - Chương 3 - Chương 3: Rời Khỏi Sơn Cốc

11 tháng trước

C4 - Chương 4 - Chương 4: Đến Tây Bộ

11 tháng trước

C5 - Chương 5 - Chương 5: Bộ Vân Tình

11 tháng trước

C6 - Chương 6 - Chương 6: Thanh Dao Các (Thượng)

11 tháng trước

C7 - Chương 10 - Thanh Dao Bí Cảnh (Thượng)

11 tháng trước

C8 - Chương 11 - Thanh Dao Bí Cảnh (Trung)

11 tháng trước

C9 - Chương 12 - Thanh Dao Bí Cảnh (Hạ)

11 tháng trước

C10 - Chương 13 - Quận Đông Hà

11 tháng trước

Trang 1/2

BÌNH LUẬN TRUYỆN