THÔNG TIN TRUYỆN

Hồng Hoang Nữ Đế

Thể loại: Võng Du

Tác giả:

Tình trạng: Còn Tiếp...

Hồng Hoang Nữ Đế

    Đánh giá: 10 /10 từ 3 lượt

Like ngay:

Hồng Hoang Nữ Đế - Đang tiến hành - Tệ Bạc

Giới thiệu truyện võng du dị giới hấp dẫn sau:

Ở Thiên Nhân giới, người phàm có thể tu đạo. Các cấp bậc được chia thành Hậu Thiên, Tiên Thiên, Hóa Linh, Hợp Thể, Vấn Đạo, cuối cùng là Vấn Đạo cảnh chính là độ ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C18 - Chương 22 - Hạ Màn (Thượng)

1 năm trước

C17 - Chương 21 - Diễn Kịch

2 năm trước

C16 - Chương 20 - Đấu Giá Bắt Đầu (Hạ)

2 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C11 - Chương 15 - Hồng Hoa Ngư

2 năm trước

C12 - Chương 16 - Ám Toán, Hay Bị Ám Toán?

2 năm trước

C13 - Chương 17 - Bách Ngư Đường

2 năm trước

C14 - Chương 18 - Đấu Giá Bắt Đầu (Thượng)

2 năm trước

C15 - Chương 19 - Đấu Giá Bắt Đầu (Trung)

2 năm trước

C16 - Chương 20 - Đấu Giá Bắt Đầu (Hạ)

2 năm trước

C17 - Chương 21 - Diễn Kịch

2 năm trước

C18 - Chương 22 - Hạ Màn (Thượng)

1 năm trước

Trang 2/2

BÌNH LUẬN TRUYỆN