Truyện Huyền Động Thiên Nhai - Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Huyền Động Thiên Nhai

Thể loại: Võng Du

Tác giả:

Tình trạng: Còn Tiếp...

Huyền Động Thiên Nhai

    Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Khá lâu một thời gian, bạn đọc mới lại được thưởng thức một tác phẩm võng du hay như Huyền Động Thiên Nhai của tác giả Hàn Y Nhiên Tẫn. Tịch Thành vẫn luôn cảm thấy đối đãi với mỗi loại người nên dùng phương thức thích hợp.

Đối với kẻ có tiền, Tịch Thành sẽ ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C60 - Chương 60 - Huyết Y Tiên Tử - Tần Tình

8 tháng trước

C59 - Chương 59 - Ta Cũng Không Phải Người Để Ý Đến Thân Phận

8 tháng trước

C58 - Chương 58 - Đó Đều Là Tiền Cả Đấy

8 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Tên Thư Sinh Này Đến Cùng Có Tác Dụng Gì?

8 tháng trước

C2 - Chương 2 - Nơi Này Là Tân Thủ Thôn Sao? Rất Có Cá Tính!

8 tháng trước

C3 - Chương 3 - Được Người Cứu Từ Trên Tay … Boss

8 tháng trước

C4 - Chương 4 - 72 Lần

8 tháng trước

C5 - Chương 5 - Tình Đáo Dụng Thì Phương Hận Vãn*

8 tháng trước

C6 - Chương 6 - Toàn Cơ Cốc.

8 tháng trước

C7 - Chương 7 - Tìm Hồng Nhan

8 tháng trước

C8 - Chương 8 - Nội Dung Tuyệt Học

8 tháng trước

C9 - Chương 9 - Di Tinh Cốc

8 tháng trước

C10 - Chương 10 - Huyết Tế Buộc Định

8 tháng trước

Trang 1/6

BÌNH LUẬN TRUYỆN