Kẻ Vong Mạng | Đọc truyện online Full

THÔNG TIN TRUYỆN

Kẻ Vong Mạng

Thể loại: Khoa Huyễn

Tác giả: Kenny Nguyễn

Tình trạng: Còn Tiếp...

Kẻ Vong Mạng

Bối cảnh diễn ra câu chuyện Kẻ Vong Mạng của tác giả Kenny Nguyễn vào thời điểm 5000 năm sau, Trái Đất trở nên ma hóa bởi chủng Zeta Reticulums đến từ các cánh cửa Portal. Nền văn minh chủng tộc Human đi đến diệt vong từ đây. Sự đổ bộ của người Zeta Reticulums cũng dọn đường cho các chủng tộc cao cấp khác tiến đến phân chia hành ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C22 - Chương 22 - Sơ Kiến Reddeath Forest

5 tháng trước

C21 - Chương 21 - 3 Tháng

5 tháng trước

C20 - Chương 20 - Hệ Thống Đấu Khí- Ma Pháp

5 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Thức Tỉnh

5 tháng trước

C2 - Chương 2 - Người Sirian

5 tháng trước

C3 - Chương 3 - Sói Thứ Phẩm

5 tháng trước

C4 - Chương 4 - Con Đường Tử Vong

5 tháng trước

C5 - Chương 5 - Biến Dị

5 tháng trước

C6 - Chương 6 - Phòng Ngự Của Quý

5 tháng trước

C7 - Chương 7 - Chế Tạo

5 tháng trước

C8 - Chương 8 - Tiến Vào Hang Động

5 tháng trước

C9 - Chương 9 - Đây Là Đất Của Người Navi Sao?

5 tháng trước

C10 - Chương 10 - Chức Nghiệp Tương Lai

5 tháng trước

Trang 1/3

BÌNH LUẬN TRUYỆN