THÔNG TIN TRUYỆN

Ma Tôn Đế Vương

Thể loại: Dị Giới

Tác giả: Triêu Nhan Nhi, Vũ Tử Mặc

Tình trạng: Ngưng

Ma Tôn Đế Vương

Trước khi xuyên không nàng là đệ nhất sát thủ nổi danh, tôn quý vô song, lãnh huyết quyết tuyệt.

Sau khi xuyên qua nàng ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C19 - Chương 19 - 16: Nhật Nguyệt Thần Giáo

1 năm trước

C18 - Chương 18 - 15: Thất Công Chúa

2 năm trước

C17 - Chương 17 - 14: Cướp Ngươi Về

2 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Boss.

2 năm trước

C2 - Chương 2 - Xuyên Qua.

2 năm trước

C3 - Chương 3 - Lại Có Thêm Đệ Đệ

2 năm trước

C4 - Chương 4 - Đặt Tên

2 năm trước

C5 - Chương 5 - Tà Khí

2 năm trước

C6 - Chương 6 - Tà Khí (P.2)

2 năm trước

C7 - Chương 7 - Chương 6: Bị Bỏ Rơi

2 năm trước

C8 - Chương 8 - Chương 7: Đông Qua

2 năm trước

C9 - Chương 9 - Chương 8: Nhất Định Phải Thành Tông Chủ Đông Qua!

2 năm trước

C10 - Chương 10 - Chương 8: Nhĩ Đinh

2 năm trước

Trang 1/2

BÌNH LUẬN TRUYỆN